Poslodavci kod Župana Splitsko-dalmatinske županije

16.11.2009.

Ante Sanader, župan Splitsko-dalmatinske županije, Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine i Ivan Udovičić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu sastali su se s Hrvojem Marušićem, predsjednikom Izvršnog odbora HUP-Podružnice Dalmacija i Vesnom Ivić-Šimetin, direktoricom HUP-Regionalnog ureda Split. Tema razgovora bila je suradnja dviju institucija i načini na koje se dosadašnja uspješna suradnja može poboljšati. Župan Ante Sanader čestitao je Hrvoju Marušiću na novoj funkciji predsjednika Izvršnog odbora dalmatinske Podružnice HUP-a te Vesni Ivić-Šimetin, novoj direktorici regionalnog ureda.
Sanader je istaknuo sve aktivnosti koje županija poduzima u poticanju poduzetništva, od razvitka poduzetničkih zona do kreditiranja kamata za kredite poduzetnika koji se bave proizvodnjom. Hrvoje Marušić izrazio je zadovoljstvo novim sastavom Izvršnog odbora HUP-Podružnice Dalmacija i naglasio kako je HUP spreman za važniju ulogu u zastupanju poduzetničkih interesa. Pohvalio je suradnju dviju institucija kroz županijsko Gospodarsko-socijalno vijeće, ali i izrazio želju poslodavaca da se rad Vijeća u narednom periodu intenzivira. Vesna Ivić-Šimetin istaknula je dosadašnju uspješnu suradnju HUP-a i Splitsko-dalmatinske županije na polju edukacije (sufinanciranje HUP-Programa usavršavanja menadžera) i pozdravila suradnju i pomoć županije u sufinanciranju poslovne škole HUP-a i u sljedećoj godini. Također, Ivić-Šimetin je predložila da se održi prezentacija za članove HUP-a na kojoj bi predstavnici županije poduzetnicima predstavili nove modele sufinanciranja i subvencija.
vrh stranice
vrh stranice