Pokrenuta inicijativa za promjenu Zakona o kreditnim unijama: prvi korak u financiranju poslovanja malih poduzetnika i obrtnika

12.03.2013.

Hrvatska udruga kreditnih unija kao pridruženi član Hrvatske udruge poslodavaca pokrenula je inicijativu za promjenu Zakona o kreditnim unijama s ciljem da ovakav tip mikrofinanciranja postane prva „stepenica“ u financiranju malih poduzetnika i obrtnika koji ne mogu ostvariti svoje potrebe za financiranjem u bankama.
Kako su isključivi izvori sredstava kreditnih unija štedni ulozi članova koji još uvijek nisu osigurani putem Državne agencije za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga, nadležnim institucijama upućena je inicijativa kojom bi se štedni ulozi osigurali na jednaki način i u istom iznosu kao i depoziti u bankama.
Ulaskom kreditnih unija u nacionalnu shemu osiguranja štednih uloga sukladno europskoj praksi potaknuo bi se daljnji rast i razvoj tržišta mikrofinanciranja te omogućilo financiranje poslovanja obrtnika i malih poduzetnika.
Održivom razvoju kreditnih unija osobito bi pridonijelo proširenje teritorijalnog načela po kojem je osnovana većina kreditnih unija radi stvaranja novih radnih mjesta što je u ovom gospodarskom trenutku od izrazitog značaja.
vrh stranice
vrh stranice