Partneri

HUP Udruga ugostiteljstva i turizma surađuje s partnerima temeljem međusobno potpisanih Ugovora o suradnji na dvije razine:
a) sa srodnim strukovnim udrugama - kolektivnim pridruženim članovima HUP-a i
b) sa sindikatima temeljem Sporazuma o socijalnom vijeću za turizam
vrh stranice
vrh stranice