Otvorene Javne konzultacije u okviru transnacionalnog programa MEDITERAN 2014.-2020

21.10.2013.

Transnacionalni program Mediteran (MED) promiče razmjenu iskustava i znanja te poboljšanje javnih politika između nacionalnih, regionalnih, lokalnih i drugih dionika na odgovarajućoj teritorijalnoj razini.
Uključuje 57 regija iz 10 država članica Europske unije (Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) i triju država kandidatkinja za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).
Republika Hrvatska u Program je uključena cijelim svojim teritorijem. Program se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (engl. European Regional Development Fund (ERDF) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (engl. Instrument for Pre-Accession (IPA).

Program 2007-2013 financira projekte u sljedećim prioritetima i mjerama:
1. Jačanje inovacijskog kapaciteta (mjere: Širenje inovativnih tehnologija te znanja i iskustva, Jačanje strateške suradnje između aktera gospodarskog razvoja i tijela javne vlasti);
2. Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja (Zaštita i unaprjeđenje prirodnih bogatstava i baštine, Promicanje energija iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske učinkovitosti, Sprječavanje pomorskih rizika i jačanje pomorske sigurnosti, Sprječavanje i suzbijanje prirodnih rizika);
3. Poboljšanje pokretljivosti i teritorijalne pristupačnosti (Povećanje pomorske pristupačnosti i prometnih kapaciteta kroz multimodalnost i intermodalnost, Podrška korištenju informacijske tehnologije u cilju bolje pristupačnosti i teritorijalne suradnje);
4. Promicanje policentričnog i integriranog razvoja područja Mediterana (Koordinacija razvojnih politika i usavršavanje teritorijalnog upravljanja, Jačanje identiteta i unaprjeđenje kulturnih bogatstava u cilju bolje integracije područja Mediterana).
Potencijalni korisnici:
Rezervati i parkovi prirode; organizacije za promicanje turizma; javne i privatne institucije nadležne za turizam i kulturu, odnosno javne i privatne agencije i instituti koji djeluju u sektoru turizma te lokalni i regionalni dionici u pograničnim područjima; neprofitne organizacije - tijela državne uprave, regionalna i lokalna samouprava, općine, gradovi; nevladine udruge; sveučilišta, fakulteti, instituti; klasteri, gospodarske komore; fondovi; regionalne razvojne agencije itd.


U okviru pripreme novog transnacionalnog programa Mediteran 2014.-2020., države sudionice programa pripremile su e-upitnik putem kojeg žele konzultirati dionike programskog područja kako bi definirale strategiju programa u smislu odabira tematskih prioriteta.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalno tijelo unutar transnacionalnog programa Mediteran poziva sve dionike programskog područja da se uključe u proces javnih konzultacija kroz popunjavanje sljedećeg upitnika pripremljenog na engleskom i francuskom jeziku:
http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/consultation.html.

Konzultacije će biti otvorene do 22 studenog 2013. za sve zainteresirane dionike programskog područja.

Rezultati će biti objavljeni u siječnju 2013. godine na stranici Programa: http://www.programmemed.eu/en.

DOKUMENT
vrh stranice
vrh stranice