Otvorena pitanja i iskustva vezana za primjenu obrasca JOPPD

10.04.2014.

Velik interes poduzetnika na savjetovanju u Vukovaru

Zbog povećanog broja upita vezanih za primjenu obrasca JOPPD, HUP Reg. ured Osijek u suradnji s HGK ŽK Vukovar i Poreznom upravom Područnim uredom Vukovar, a u sklopu svojeg PUMA programa organizirao je savjetovanje 10. travnja 2014. godine u Vukovaru na temu „Otvorena pitanja i iskustva vezana za primjenu obrasca JOPPD“. Savjetovanje se provelo kao interaktivno predavanje u kojem su nazočni, tijekom i nakon izlaganja gospodina Mirka Benakovića, savjetnika iz Porezne uprave Područnog ureda Vukovar, postavljali pitanja, ali i iznosili vlastita iskustva vezana za primjenu obrasca te na taj način informirali ostale nazočne kolege.
Prikupljanje podataka putem obrasca JOPPD počelo se primjenjivati od 1. siječnja 2014. godine za sve primitke te se u novom obrascu JOPPD, koji je zamijenio dosadašnje obrasce ID, IDD, ID-1, IDD-1, IP i R-Sm, pored oporezivih primitaka, iskazuju i određeni neoporezivi primici kao prijevozni troškovi, prehrana, smještaj, dnevnice, terenski dodaci, uporaba privatnog automobila i dr. Obveznici dostavljanja JOPPD obrasca su isplatitelji primitka, obveznici porezna na dohodak i obveznici obračunavanja doprinosa. Od 1. svibnja 2014. godine podnositeljima obrasca JOPPD, upozoravajuće poruke vezane uz šifru općine/podatke o visini osobnog odbitka odnosno na status u obveznom mirovinskom osiguranju kod prikazivanja obveza prema dohotku od nesamostalnog rada, postaju restriktivne, odnosno takvi se podaci više neće zaprimati, već će obrasci s navedenim greškama biti odbijeni kao neispravni.
Brojnost poslodavaca na savjetovanju samo potvrđuje nastojanja HUP Reg. ureda Osijek da organiziranjem ovakvih savjetovanja sa aktualnim temama omogućuju poduzetnicima da se iste pravodobno upozna sa svim potrebnim izmijenama koje olakšavanju njihovo poslovanje.
vrh stranice
vrh stranice