Otvorena pitanja i iskustva vezana za primjenu obrasca JOPPD

09.05.2014.

Velik interes poduzetnika na savjetovanju u Slavonskom Brodu
Dana 07. svibnja 2014. godine zbog povećanog broja upita vezanih za primjenu obrasca JOPPD, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s Poreznom upravom – područni ured Slavonski brod, a u sklopu svojeg PUMA programa organizirao je savjetovanje na temu „Otvorena pitanja i iskustva vezana za primjenu obrasca JOPPD“. Savjetovanje se provelo kao interaktivno predavanje u kojem su nazočni, tijekom i nakon izlaganja dvaju poreznih savjetnica – Darija Stopa Kovačević i Maja Bagarić Čretni, postavljali pitanja i razrješavali svoje nedoumice vezane uz primjenu obrasca JOPPD.
Prikupljanje podataka putem obrasca JOPPD počelo se primjenjivati od 1. siječnja 2014. godine za sve primitke te se u novom obrascu JOPPD, koji je zamijenio dosadašnje obrasce ID, IDD, ID-1, IDD-1, IP i R-Sm, pored oporezivih primitaka, iskazuju i određeni neoporezivi primici kao prijevozni troškovi, prehrana, smještaj, dnevnice, terenski dodaci, uporaba privatnog automobila i dr. Obveznici dostavljanja JOPPD obrasca su isplatitelji primitka, obveznici porezna na dohodak i obveznici obračunavanja doprinosa. Od 1. svibnja 2014. godine podnositeljima obrasca JOPPD, upozoravajuće poruke vezane uz šifru općine/podatke o visini osobnog odbitka odnosno na status u obveznom mirovinskom osiguranju kod prikazivanja obveza prema dohotku od nesamostalnog rada su postale restriktivne odnosno takvi se podaci više ne zaprimaju, već će obrasci s navedenim greškama odbacuju kao neispravni. Brojnost poslodavaca te njihovo aktivno sudjelovanje na savjetovanju samo potvrđuje nastojanja HUP Reg. ureda Osijek da organiziranjem događanja na kojima se obrađuju aktualne teme, omogućuje poduzetnicima da ostanu i dalje konkurentni na zajedničkom tržištu.
vrh stranice
vrh stranice