Oslobođenje plaćanja PDV-a na donacije - zahtjev HUP-a

20.11.2020.

HUP je u dopisu Poreznoj upravi predložio ponovno uvođenje oslobođenja od plaćanja PDV-a za donacije robe i usluge povezane s borbom protiv učinaka bolesti COVID 19. U nastavku je obrazloženje HUP-a.

Roba hrvatskih proizvođača je podložna obračunu PDV-a dok roba inozemnih proizvođača nije podložna obračunu PDV-a niti carinama

 

Sukladno Odluci Komisije 2020/1573 оd 28. listopada 2020. o izmjeni Odluke Komisije (EU) 2020/491 o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020., od carine i PDV-a je oslobođen uvoz robe namijenjene borbi protiv učinaka pandemije COVID-19, a sve do 30. travnja 2021. godine. S druge strane, na robu hrvatskih poduzeća, koja je namijenjena borbi protiv učinaka pandemije COVID-19, hrvatska poduzeća su u obvezi obračunati i platiti PDV.

Oslobođenje koje je predviđeno Odlukom Komisije je doneseno na zahtjev sljedećih država: Italija, Francuska, Njemačka, Španjolska, Austrija, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Hrvatska, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovenija, Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Mađarska, Irska, Luksemburga, Latvija, Rumunjska, Slovačka, Ujedinjena Kraljevina, Švedska i Malta.[1]

Iako se Odluka Komisije odnosi na oslobođenje uvoza roba iz inozemstva, ne treba zaboraviti kako je njena prava svrha borba protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19. Stoga, ne treba pomisliti da zato što se u Odluci ne naglašava roba domaćih proizvođača, da tretman domaće robe treba biti nepromijenjen odnosno da uvoz inozemne robe mora biti povoljniji nego dostava domaće robe za borbu protiv učinaka pandemije COVID-19.

Naime, svrha Odluke Komisije, borba protiv učinaka pandemije COVID-19, će se postići mnogo ranije ako se takva oslobođenja odnose i na robu domaćih proizvođača. U suprotnom, došli bi do zaključka da je hrvatskim poduzećima isplativije dostavljati vlastitu robu  za borbu protiv učinaka pandemije COVID-19 u drugu državu članicu, npr. Italiju, gdje bi takva dostava robe bila oslobođena PDV-a i carine umjesto u Hrvatsku. Zaista sumnjamo da je ovo bila namjera koja se htjela postići Odlukom Komisije.

 

2. Potreba za predmetnim oslobođenjem je značajno veća nego za vrijeme kada je uvedeno prvo oslobođenje

 

Prvotno oslobođenje od obračuna PDV-a je uvedeno Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 43/2020) od 8. travnja 2020. godine.

Sukladno podacima sa službene stranice Vlade RH ( www.koronavirus.hr ), u razdoblju od tjedan dana koje je prethodilo donošenju prvotnog oslobođenja (1. – 7. travanj 2020. godine) u prosjeku broj novozaraženih osoba je bio 61.  U razdoblju od otprilike tjedana dana (11. - 17. studenoga 2020. godine) koje prethodi pisanju ovog dopisa, prosječan broj novozaraženih osoba je 2513.

Usporedno, broj novozaraženih se povećao za više od 40 puta naspram razdoblja kada je bilo uvedeno prvotno oslobođenje. Ovo sa sigurnošću dovodi do zaključka kako je potreba za medicinskim sredstvima i ostalom robom koja bi mogla pomoći u borbi učinaka protiv učinaka pandemije COVID-19 značajno veća nego početkom travnja, kada je doneseno prvotno oslobođenje od plaćanja PDV-a na donacije.

Stoga, u interesu je društva općenito, kao i zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, da se ponovno uvede predmetno oslobođenje kako bi se osigurala što veća roba bolnicama i ostalim službama koje se bore protiv učinaka pandemije COVID-19.

  

Zaključno

Želimo naglasiti kako je zajednički interes Vlade RH i gospodarstva što brži epidemiološki oporavak naših sugrađana od COVID-19, kao i prevencija širenja zaraze bolešću COVID- 19. Bez zdravih sugrađana hrvatsko gospodarstvo ne može opstati, a bez gospodarstva je ugrožena prihodovna strana Državnog proračuna RH. Jedini način je da zajedničkim snagama doprinesemo rješavanju ovog problema. Stoga, HUP apelira da se izađe u susret hrvatskim poduzećima koja žele donirati svoju robu i usluge za svrhu borbe protiv pandemije COVID-19 te da se ponovno uvede oslobađanje od plaćanja PDV-a na takvu robu i usluge.[1] Točka 2. Preambule ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020.

vrh stranice
vrh stranice