Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće

09.04.2020.

Obavještavamo Vas da je dana 8. travnja 2020. stupio na snagu te je objavljen u Narodnim novinama Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

Pravilnik, između ostalog, uređuje i pitanje oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće (članci 71.j i 71.k).

 

Po Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona poslodavci korisnici potpore za očuvanje radnih mjesta bit će oslobođeni obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

 

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskazanih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi.

 

Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

Općenito o obvezama poslodavca za obračun plaće radnicima u vrijeme koronavirusa

Prije svega izuzetno je bitno razumjeti da su i za vrijeme korone na snazi obveze poslodavaca i prava radnika na visinu plaće. Naime i dalje su na snazi sve odredbe Zakona o radu (NN 93/14. do 98/19.), Zakona o minimalnoj plaći (NN 118/18), kolektivnih ugovora koje je poslodavac obvezan primjenjivati (ugostiteljstvo – od 01.04.2020. ne odnosi se na djelatnosti koji se vode pod brojem 55 i 56 – razred I NKD-a. , graditeljstvo), pravilnika o radu za one koji imaju više od 20 radnika te ugovori o radu.

Poslodavac na kojeg se odnosi kolektivni ugovor ne može smanjiti plaću radnika (dok se ne promijene odredbe kolektivnog ugovora), dok poslodavac koji visinu plaće uređuje ugovorom o radu, iznos plaće može mijenjati izmjenom ugovora o radu ili aneksom ugovora o radu samo uz potpis radnika (sklapanje dodatka Ugovoru o radu ili aneksa Ugovora o radu). Radniku je potrebno izdati isplatnu listu obrazac IP1 u slučaju isplate plaće ili obrazac IP1 i NP1 u slučaju ne isplate plaće (sa zadnjim danom u mjesecu).

Vezano uz primljenu potporu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, napominjemo da se radi o potpori poslodavcu, a ne o plaći radniku. Dakle, poslodavac je i dalje obvezan obračunati plaću prema trenutno važećem ugovoru o radu, predati JOPPD obrazac sa danom isplate plaće i isplatiti neto plaću radniku. Za onaj dio razlike koji je veći od 3.250,00 kn a ožujak u neto iznosu, te za onaj dio razlike koji je veći od 4.000,00 kn za travanj i svibanj, potrebno je platiti i razliku doprinosa ali to vrijedi samo za one poslodavce koji su za svoje radnike ostvarili pravo na mjeru HZZ-a.

Obveze poslodavca prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza. Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu. Obrtnik se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Nije potrebno plaću za ožujak isplatiti do 5. travnja već do kraja travnja, a onda do 05. svibnja dostaviti dokaz da je ista isplaćena. Čeka se zakonska izmjena vezano uz doprinose za ožujaka.

Također, plaću za travanj bit će potrebno isplatiti do kraja mjeseca svibnja a onda do 5. lipnja dostaviti dokaz itd.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Napominjemo da se očekuju izmjene Ovršnog zakona kako bi ovaj iznos isplate djela neto plaće prema radniku bio izuzet iz ovrhe (dakle, iznos od 3.250,00 kn za mjesec ožujak i iznos od 4.000,00 kn za travanj i svibanj).

Očekuju se još i daljnje upute Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o načinu dostave dokumentacije kojom se dokazuje da je izvršena isplata radnicima Od 17. travnja bit će moguće dostaviti HZZu podatke o JOPPD broju i popisu radnika koji su za ožujak dobili potporu, pregled do sada predanih zahtjeva, dopunu zahtjeva sa radnicima koje ste vratili na posao i eventualnu dopunu zahtjeva podacima za ožujak, travanj i svibanj.

vrh stranice
vrh stranice