Okrugli stol: Identifikacija koruptivnih rizika u radu tijela javne vlasti s posebnim naglaskom na područje javne nabave

20.11.2014.

Hrvatska udruga poslodavca i Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Ministarstvom gospodarstva održali su okrugli stol na temu identifikacije koruptivnih rizika u radu tijela javne vlasti s posebnim naglaskom na područje javne nabave

Zagreb, 19. studenog 2014. - Uvod u okrugli stol bilo je predstavljanje nacrta prijedloga Strategije suzbijanja korupcije 2015. - 2020. o kojoj je govorio ministar pravosuđa Orsat Miljenić te prezentacija „Ciljevi i mjere suzbijanja korupcije u sustavu javne nabave i sektoru gospodarstva“ koju je predstavio Ismar Avdagić, pomoćnik ministra gospodarstva. Osnovni zaključci prezentacija jest rad na prevenciji korupcije, kontinuiranoj edukaciji i stvaranju antikorupcijske kulture u društvu. „Prvi kažem da nije sve dobro i da želimo iz sustava javne vlasti ukloniti sve koji ostvaruju osobnu korist. Zato nam je važno da u raspravu uključimo što više sudionika i sve relevantne javnosti jer nakon pripreme strategije slijedi izrada akcijskog plana koji će sadržavati elemente monitoringa postupaka.“ – naglasio je ministar pravosuđa. Ministarstvo će se zalagati za ispravljanje pogrešaka sustava koje dovode do korupcije, nadzor provedbe antikorupcijskih mjera te verifikaciju ispunjenih ciljeva. Na okruglom stolu su sudjelovali: Orsat Miljenić, ministar Ministarstva pravosuđa, Ismar Avdagić, pomoćnik ministra Ministarstva gospodarstva, Ivan Palčić, stručni savjetnik Uprave za sustav javne nabave, Daria Duždević, članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Gordana Deranja, predsjednica HUP-a, Petar Lovrić, predsjednik HUP Udruge malih i srednjih poduzetnika, Sadmir Hošić, zamjenik predsjednice HUP- Koordinacije poduzeća iz uslužnih djelatnosti. Predsjednica Hrvatske udruge poslodavca Gordana Deranja upozorila je na problem sive ekonomije koja stvara nelojalnu konkurenciju i urušava tržišta, a predsjednik HUP Udruge malih i srednjih poduzetnika Petar Lovrić osvrnuo se na strah poduzetnika da otvoreno govore o uočenim koruptivnim aktivnostima. Pomoćnik ministra za gospodarstvo Ismar Avdagić istaknuo je da treba stvarati anikoruptivnu klimu te da netransparentan rad bilo koje jedinice javne vlasti treba nadzirati jednako kao i provođenje postupaka javne nabave.
Sudionici okruglog stola složili su se da je sustav javne nabave područje koruptivnog rizika, a budući da je usko povezano s javnom službom, utječe na uspjeh i realizaciju gospodarskih aktivnosti. Od strane predstavnika HUP-a, Petra Lovrića i Sadmira Hošića istaknuto je da su zakoni napisani dobro, no problem je u praksi koja ih ne provodi te je više puta istaknuto kako najniža cijena ne može biti jedini i najbolji kriterij za javnu nabavu jer ona automatski ne znači da se radi i o jeftinijem poslu. Upravo je kriterij najniže cijene podloga za koruptivno ponašanje i dumping cijene kojima se pogoduje jednom ponuditelju, a snižavanje cijena i do 70% ispod svih kriterija vrijednosti, najčešće rezultira neplaćenim radom ili drugim oblikom nezakonitog ponašanja kojeg u konačnici plaćaju svi porezni obveznici.
Nedostatak snažnije kontrole takvih postupaka zaključak je svih sudionika okruglog stola. "Mali poduzetnici moraju imati mogućnost pristupa informacijama i uvid u tijek natječaja kroz cijelo vrijeme njegova trajanja, kao i nakon isteka natječaja.“ komentirao je je Petar Lovrić. Postavljeno je pitanje zašto se ne koriste zakonske mogućnosti tehničkih konzultacija s potencijalnim ponuđačima prilikom pripreme raspisivanja natječaja, o čemu su detaljnije govorili Sadmir Hošić i Petar Lovrić te je zaključeno da kriterij najniže cijene ne bi smio biti jedini način dobivanja poslova. Potrebno je odrediti određeni postotak ukupne vrijednosti javnih nabava koji bi se mogli provoditi po kriteriju ekonomski najpovoljnije cijene. Gordana Deranja istaknula je da dio država Europske unije imaju sustave uređene na način da uvažavaju i pojedine domoljubne kriterije pa se hrvatski ponuđači teško mogu boriti s takvim uvjetima. U cilju poboljšanja sustava javne nabave, a s dugoročnim ciljem smanjenja rizika za koruptivno ponašanje u sustavu javne nabave, Hrvatska udruga poslodavaca predložit će relevantnim institucijama konkretna nova rješenja:
1. Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) umjesto kriterija najniže cijene na način da se definira cilj u narednih 5 godina s udjelom 30% primjene ovog kriterija u volumenu svih javnih nabava, u odnosu na sadašnjih 0,7 %
2. Uvođenje nacionalne komponente, ne narušavajući nacionalno i EU zakonodavstvo, vodeći se primjerima iz drugih EU zemalja
3. Uvođenje novih mehanizama kontrole, postavljanje indikatora praćenja učinaka po završenim tenderima i praćenje u vremenskim okvirima
4. Proširenje ovlasti Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave (DKOM) kako bi postalo ne samo tijelo koje odlučuje o žalbama, već i tijelo koje nadzire objavu i kriterije natječaja odnosno tijelo koje nadzire prostupak javne nabave i prije pokretanja žalbenog postupka

O tijeku postupaka ćemo Vas izvještavati, a pozivamo sve članove da nam šalju i svoje prijedloge za unaprjeđenje sustava javne nabave u cilju smanjenja koruptivnih rizika.
vrh stranice
vrh stranice