Održano predavanje Zakon o radu u praksi u okviru projekta RESPECT+

05.07.2019.

U okviru projekta RESPECT+ - Povjerenjem do socijalnog dijaloga kojeg provodi Općina Magadenovac uz partnere: Grad Donji Miholjac i Hrvatsku udrugu poslodavaca, za članove Gospodarsko-socijalnog vijeća održano je u četvrtak 04. srpnja 2019. godine u prostorijama Miholjačkog poduzetničkog centra predavanje na temu: Zakon o radu u praksi.

Inače, projektom “RESPECT + Povjerenjem do socijalnog dijaloga” nastaviti će se razvoj socijalnog dijaloga na lokalnoj razini. Projektom će se educirati 13 članova lokalnog GSV-a radi povećanja učinkovitosti i održivosti socijalnog dijaloga. Na području 5 JLS (Donji Miholjac, Magadenovac, Podravska Moslavina, Marijanci i Viljevo) potrebno je provesti analizu radnih odnosa i uvjeta rada. Ovakvo istraživanje je potrebno zbog kvalitetnijeg razvoja socijalnog dijaloga te poboljšanja komunikacije između socijalnih partnera.

Predavanje je održao Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP Reg. ureda Osijek.

vrh stranice
vrh stranice