ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA BUSINESS ANGELS IMPACT FUND (BAIF) PROJEKTA

14.06.2022.

13. lipnja 2022, Krapina - u Poslovno tehnološkom inkubatoru Krapinsko–zagorske županije održana je završna konferencija projekta Business Angels Impact Fund ( BAIF) kojem je nositelj Krapinsko–zagorska županija, dok su koordinatori Zagorska razvojna agencija, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije, Feelsgood Capital Partners i Hrvatska udruga poslodavaca.

Nakon 17 mjeseci rada, 5 nacionalno održanih turnusa poduzetničkog programa za izgradnju kapaciteta i investicijske spremnosti kroz koji je prošlo preko 100 startup-ova i poduzetnika početnika, 4 konferencije, 2 međunarodna povezivanja, brojnih uspostavljenih partnerstava, na konferenciji su predstalvjani rezultati pojekta koji je za cilj imao uspostavu novog financijskog instrumenta u Hrvatskoj za ulaganja s društvenim utjecajem kao i daljnji planovi oko fonda.
 
Direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko–zagorske županije, Helena Matuša istaknula je: “Imamo 15 naših nacionalnih mentora, 20 međunarodnih mentora koji su pružali podršku našim startupovima i 15 investitora okupljenih u Angels Impact tim. Glavni cilj projekta bio je stvoriti jedan novi financijski mehanizam koji će poticati investitorske aktivnosti naših poslovnih anđela i drugih investitora, tako da u startup ulaže sam poslovni anđeo a BAIF fond sudjeluje u istom iznosu. Nadamo se da ćemo nakon završetka projekta uspješno pregovarati s europskim investicijskim fondom, da ćemo ove godine uspjeti do kraja uspostaviti novi financijski mehanizam. Nastavljamo dalje s BAIF akademijom i pripremom naših startupova za prihvat investicija – pojasnila je Matuša.
 
Predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca Igor Škrgatić istaknuo je da su zadovoljni sa svojim sudjelovanjem u projektu. “Na početku smo se rado odazvali pozivu za partnerstvo, budući da smatramo da projekt adresira neke bitne stvari koje treba promijeniti u gospodarskom okruženju, dakle financiranje startupova za koje postoje i neke druge opcije, s ovakvim fondovskim kapitalom. Nadamo se da će projekt završiti na način kako smo projicirali, dakle da će završetak projekta biti osnivanje jednog fonda koji će pružati mogućnost poduzetnicima u ranoj fazi razvoja, da imaju opciju pristupa kapitalu koju dosad nisu imali na tržištu”, poručio je Škrgatić.
 
Partner u projektu BAIF je i društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima Feelsgood Capital Partners. “Radimo već godinu dana i paralelno radimo kao partner u BAIF konzorciju, zato što smo zajedno s partnerima ustanovili nedostatak financijskih instrumenata za financiranje poduzeća u onim najranijim fazama razvoja, kada su još ispred validacije svoje ideje. U tu svrhu, pokrenuli smo zajedno ovaj projekt s krajnjim ciljem koji se sada ostvaruje, da do kraja ove godine uspostavimo financijski instrument koji će se zvali Business Angels Impact Fund, dakle fond za koinvestiranje s privatnim ulagačima i poslovnim anđelima u poduzeća u najranijim fazama razvoja koji su, uz jedan poslovni i financijski potencijal, sposobni ostvarivati pozitivan društveni učinak kroz svoje poslovne”, izjavila je Renata Brkić, partnerica Feelsgood Capital Partnersa. 
 
Krapinsko–zagorski župan Željko Kolar istaknuo je da je u Zagorju 2019. godine otvoren ured poslovnih anđela sa sjedištem u Zaboku za Hrvatsku i za čitavu Europsku uniju. “Osim banaka, njihovih kredita, natječaja ministarstava, nastaje problem kada mladi start–upovi kreću u poslovnu avanturu, jer oni nemaju kapitala, imovine i nitko ih ne prepoznaje. Ti mladi inovatori nude neke proizvode s najnovijim tehnologijama, a mnogi su propadali jer nije bilo razumijevanja za njih niti modela prema kojem bi se mogli financirati. Mi smo upravo ciljali na to, u početku na poslovne anđele, a sada i na poseban fond iz kojeg bi se zapravo mogli takvi start–upovi financirati. Do danas se mnogo promijenilo, ovaj projekt smo aplicirali na Europsku komisiju i okupili oko sebe sjajne parnere.”, rekao je Kolar.
vrh stranice
vrh stranice