Održana zajednička sjednica Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija i Udruge nautičkog sektora u Biogradu

09.11.2015.

Tijekom trajanja Biograd Boat Show-a, u Biogradu se održala zajednička sjednica izvršnih odbora Hrvatske udruge poslodavaca Podružnice Dalmacija i Udruge nautičkog sektora. Na sjednici se govorilo o poduzetništvu i gospodarstvu u predizbornim programima političkih stranaka.
Zajednički stav obaju Izvršnih odbora je da političke stranke nisu u svojim gospodarskim programima ,metodološki objasnile kako će sprovesti u djelo svoja predizborna obećanja. Također zabrinjava što dvije najjače političke stranke nisu pokazale dovoljnu spremnost za reforme lokalne uprave i samouprave te teritorijalni preustroj. Međutim predizborna kampanja se često razlikuje od ponašanja kada se dođe na vlast.
Prisutni su na sjednici istakli kako treba ustrajati na važnost HUP-a kao socijalnog partnera koji treba ojačati svoje interese te odmah po dolasku na vlast bilo koje političke opcije, započeti sa socijalnim dijalogom i predstaviti zahtjeve poslovne zajednice. Na sjednici je dogovoreno da će Udruga nautičkog sektora prikupiti sve svoje prijedloge i dokumente te odmah , na početku mandata nove vlasti započeti lobiranje za interese udruge. Tako se razgovaralo se o obnavljanju starijih zahtjeva i programskih prioriteta poput smanjenja stope PDV-a na čarter i marine, obrazloženja zašto je potrebno da gorivo za strane jahte bude tax free, produženje rokova za financijsko i drugo izvještavanje i mnogih drugih. Kao i na prošlim sastancima, predsjednik Udruge nautičkog sektora Roko Vuletić se ponovno osvrnuo na nedonešeni Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama na koji je udruga potrošila mnogo vremena, a sada će se izgleda morati ići od početka. Na sjednici je predloženo da se, čim novi Sabor započne sa zasjedanjem ide više na komunikaciju i suradnju sa saborskim odborima od kojih će se tražiti aktivnija uloga pri donošenju zakonodavnih izmjena. Zajednički stav je da HUP općenito ne smije čekati sa svojim zahtjevima Vladi jer gospodarstvo nema vremena i neke poteze treba odmah povući.
vrh stranice
vrh stranice