Održana Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije

21.06.2012.

U Splitu je 20. lipnja održana Redovna skupština LPZ SDŽ na kojoj su predstavljane nove mogućnosti lokalnog razvoja i poticanja zapošljavanja kroz sinergijski pristup bespovratnim sredstvima EU, RH i drugih donatora za razvoj i zapošljavanje. Pozdravnim riječima sjednicu je otvorio Visko Haladić, dožupan SDŽ te predložio dnevni red , koji je jednoglasno usvojen. Uvod u službeni dio Skupštine bila je prezentacija “Zajedno za lokalni razvoj i punu zaposlenost” o mogućnostima lokalnih partnerstava u punoj apsorpciji pretpristupnih i strukturnih fondova za optimalan lokalni razvoj i zapošljavanje koju je održao Miroslav Delić, pročelnik HZZ Split
U Splitu je 20. lipnja održana Redovna skupština LPZ SDŽ na kojoj su predstavljane nove mogućnosti lokalnog razvoja i poticanja zapošljavanja kroz sinergijski pristup bespovratnim sredstvima EU, RH i drugih donatora za razvoj i zapošljavanje. Pozdravnim riječima sjednicu je otvorio Visko Haladić, dožupan SDŽ te predložio dnevni red , koji je jednoglasno usvojen. Uvod u službeni dio Skupštine bila je prezentacija “Zajedno za lokalni razvoj i punu zaposlenost” o mogućnostima lokalnih partnerstava u punoj apsorpciji pretpristupnih i strukturnih fondova za optimalan lokalni razvoj i zapošljavanje koju je održao Miroslav Delić, pročelnik HZZ Split. Članovima Skupštine nakon uvodne prezentacije predstavljeno je Izvješće o radu LPZ i Radne skupine LPZ SDŽ te okvirni Strateški i Akcijski plan LPZ-a SDŽ.
Član Izvršnog odbora Ranko Milić nakon toga je prezentirao prijedlog restrukturiranja LPZ-a SDŽ koji je proizašao iz rada Radne skupine LPZ SDŽ, a predstavljen je i diskutiran na sastancima IO LPZ SDŽ gdje su i doneseni konkretni zaključci za restrukturiranje . Prijedlog restrukturiranja podrazumijeva restrukturiranje Izvršnog odbora(IO) u Upravni odbor (UO) LPZ SDŽ sa 13 članova koji bi se redovno okupljao 2-4 puta godišnje. Reorganiziranje tehničkog tajništva LPZ-a na način da se rotira među sadašnjim nositeljima ove funkcije ali na godišnjoj osnovi . Funkciju tehničkog tajništva tako je prva preuzela Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj SDŽ. Skupština je jednoglasno usvojila predloženi model restrukturiranja.

Ranko Milić je, po tom, svim prisutnima prezentirao prijedlog Radne skupine LPZ-a o osnivanju klastera za razvoj ljudskih potencijala. Klaster bi djelovao kao samostalno tijelo za razvoj ljudskih potencijala, promicanje zapošljavanja i samozapošljavanja, otvaranja novih radnih mjesta, te usmjeravanja razvojnih sredstava EU u lokalne projekte usmjerene zapošljavanju. Klaster za razvoj ljudskih potencijala omogućio bi stvaranje održivog poslovnog modela umrežavanja i partnerstva svih dionika, promociju i postizanje kritične mase/ekonomije obujma koja potrebna za pripremu, razvoj i provedbu velikih/strateških projekata, ali bi pomagao i pratio svoje članove u malim projektima od razvoja ideje do realizacije i evaluacije. Uključen bi bio i u druge lokalne, nacionalne i međunarodne klastere . Postojeća Radna skupina LPZ-a za razvoj projekata bila bi jezgra za razvoj klastera zajedno s ostalim zainteresiranim članicama LPZ-a te bi nastavila razvijati projekte sukladno dinamici natječaja, prioritetima Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskim planovima.
vrh stranice
vrh stranice