Održana radionica za članove socijalnog vijeća projekta Spartak

08.05.2019.

Na trodnevnoj radionici organiziranoj u sklopu projekta Spartak – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, namijenjenoj članovima socijalnog vijeća, govorilo se i raspravljalo o otvorenim pitanjima glede kolektivnih ugovora i postupka kolektivnog pregovaranja.

Predavač, izv.prof.dr.sc. Viktor Gotovac je otvorena pitanja podijelio u nekoliko kategorija: odnosi sindikata i članova sindikata, odnosi sindikata s nečlanovima sindikata, odnosima među sindikatima, o produženoj primjeni pravnih pravila, o proširenju primjene kolektivnih ugovora, načelu djelovanja prema svima, statusu države kao stranke kolektivnog ugovora, otkaz i raskid kolektivnog ugovora te njegov prestanak, te kao osnovno pitanje, pitanje reprezentativnosti. Jedno od takvih pitanja je i odnos kolektivnih ugovora i drugih pravnih izvora radnog prava, kao i o odnos kolektivnih ugovora s radničkim vijećima. Sindikat se u odnosu na ostala udruženja razlikuje zbog činjenice da se bavi zaštitom prava radnika i može kolektivno pregovarati i zaključivati kolektivne ugovore. Sindikat svoju ulogu obavlja kroz različite oblike, a to su oblici koji se tiču upravo kolektivnih prava, obveza i odgovornosti. Tako sindikati mogu sudjelovati u osnivanju radničkog vijeća, a radničko vijeće nema ovlaštenje da sudjeluje u pripremanju ili ostvarivanju štrajka, isključenja s rada ili druge industrijske akcije, niti se smije miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije. Specifičnost pregovora za kolektivne ugovore u odnosu na druge vrste pregovora, je što se u kolektivnim pregovorima sindikat može služiti štrajkom kao sredstvom pritiska na drugu pregovaračku stranu. Ukoliko pogledamo zakonske propise, u našem sustavu imamo tri izvora za kolektivne ugovore i to Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata te Zakon o radu. Kolektivni ugovor je poseban izvor prava i kao takav postoji samo u radnom pravu. Specifičnost kolektivnog ugovora je da ga sklapaju ugovorne strane, a djeluje prema svima uvjetno, odnosno prema svima za koje zakon određuje da tako djeluje. Ukoliko stavimo kolektivni ugovor u odnos s drugim izvorima prava, ugovor kao takav skapaju ugovorne strane i on djeluje samo između ugovornih strana. Sudionici su imali priliku izraziti svoja razmišljanja i diskutirati glede otvorenih pitanja vezano uz kolektivne pregovore i kolektivne ugovore, smatrajući kako je potreban daljnji razvoj prakse u području kolektivnog pregovaranja i kolektivnog radnog prava.

vrh stranice
vrh stranice