Održana radionica NPOO za turizam

11.11.2021.

Danas je u Areni Varaždin održana radionica za potencijalne korisnike sredstava dostupnih kroz Mehanizam oporavka i otpornosti EU za turizam kroz koji je Republici Hrvatskoj odobreno 2,2 milijarde kuna , a u sklopu koje je  predstavljen Nacionalni plan oporavka i otpornosti i njegovi ciljevi, uvjeti za prijavu, prihvatljive aktivnosti i troškovi, primjeri dobre prakse te daljnji koraci u provedbi plana.

Radionice Ministarstvo organizira u suradnji s županijama te uz potporu Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i strukovnih udruga u turizmu.

Uvodni dio prezentaciju održao je gdin. Slavko Štefičar, ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije, a iz koje naglašavamo:

 • iz NPOO je osigurano 2,2 mrd kuna – detaljne informacije o NPOO možete pronaći na:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (gov.hr)

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/NPOO/Plan_OiO_turizam_srpanj2021.pdf

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/NPOO/PO_prilog_PrijevodEK_dio_turizam.pdf

 • financirati će se ISKLJUČIVO  projekti u visokoj fazi pripremljenosti (npr. kod ulaganja u infrastrukturu riješene dozvole)
 • vremenski tijek:
 1. do kraja godine se prikupljaju projektni prijedlozi (pozivaju se svi potencijalni prijavitelji da prijave svoj projekt na stranicama MINTS-a)
 2. u 1,kvartalau 2022. godine se raspisuju javni pozivi , te se ugovara provedba
 3. do 4.kvartala 2025.godine projekti moraju biti ZAVRŠENI
 • NPOO nije jedini izvor financiranja, prijavitelji trebaju razmotriti izvore poput:
 1. VFO – operativni programi
 2. Fond za turizam (koji će se odlukom Vlade ponovno pokrenuti)
 3. razne horizontalne mjere – npr.vaučeri za obrazovanje, za digitalizaciju
 4. uvode se i financijski instrumenti s otpisom glavnice
 5. za velike poduzetnike se preporuča proučavanje Zakona u poticanju ulaganja
 • potiču se ulaganja u:
 1. istraživanje i razvoj
 2. zelenu i digitalnu tranzicija
 3. javnu infrastrukturu (obnova i izgradnja)
 4. smještajne kapacitete
 5. poticanje stvaranja lanaca vrijednosti  
 6. razvoj lokalnog poduzetništva
 7. poticanje kružnog gospodarstva
 8. posjetiteljska infrastruktura
 9. sport
 • NPOO je namjenski izvor financiranje i vezan je uz reformu turizma ka održivosti (u izradi su Strategija razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalni plan održivog turizma od 2021. do 2027.) i vezati će se za mjerljive indikatore, pa je tako i izradi Satelitski račun održivog turizma
 • NPOO za turizam iznosi 2,2 mrd kuna, što je 4,5% ukupne vrijednosti NPOO 8,5% ukupne alokacije za gospodarstvo od kojih će se 96% dodijeliti kroz ugovore o bespovratnim sredstvima, a min 60% ulaganja je u privatni sektor + mogućnost javno-privatnog partnerstva kod ulaganja u javnu turističku infrastrukturu
 • Kako bi se postigli rezultati će se provoditi projekati koji doprinose oporavku turističkog sektora i usmjeravaju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju i to kroz investicije u:
 1. 930 mio kn u javnu turist.infrastrukturu
 2. 1,2 mrd kn u privatnu turist.infrastrukturu
 3. 10 mio kn u jačanje kapaciteta (obrazovanje)
 4. 51 mio kn za digitalizaciju turizma i sporta
 • OBVEZNI UVJETI NPOO – TURIZAM:
 1. 03/2022 - Objava natječaja za zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture i razvoj javne turističke infrastrukture izvan glavnih turističkih i obalnih područja (30% se dodjeljuje za područje 1.stupnja turističke infrastrukture)
 2. 04/2025 - Potpuna dodjela sredstava po natječaju za izgradnju i prilagodbu javne turističke infrastrukture u skladu s kriterijima prihvatljivosti (projekti provedeni)
 3. 03/2022 - Objava javnih poziva za jačanje održivosti i poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzeća u turizmu s najmanje 50 % ukupnih ulaganja koja podupiru zelenu tranziciju
 4. 04/2025 - Potpuna dodjela sredstava radi jačanja održivosti te poticanja zelene i digitalne tranzicije poduzeća u sektoru turizma (projekti provedeni)

Najavljeni su predujmovi od strane MINF (objaviti će se do kraja godine)!

Broj poziva nije definiran – prijedlog trenutno – 1 za javnu tur.infr. i 3 za priv.tur.infr. (1. Bespovratna sredstva za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, 2. Bespovratna sredstva za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu 3. Bespovratna sredstva za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

 • Prihvatljivi prijavitelji su:
 1. Mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva
 2. Putničke agencije, turoperatori i pružatelji ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 3. Županije, gradovi, općine, trgovačka društva u pretežitom javnom vlasništvu, javne ustanove, pravne osobe javnog vlasništva koje upravljaju turističkom infrastrukturom ili sportsko-rekreacijskim centrima u zonama aktivnog turizma ako imaju pravo građenja
 4. Javno – privatno partnerstvo

 Sva poduzeća moraju imati NKD u turizmu i ugostiteljstvu (u trenutku prijave na JP)!

 • Državne potpore – cilj je imati što veći intenzitet, no EK nalaže da je 30% samofinancirano; nova karta regionalnih potpora, a maksimalni intenzitet regionalne potpore uvećava se 10% za srednja i 20% za mala poduzeća

Nastavno se obratila gđa. Nikolina Jakopić iz Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije vezano uz BAZE PROJEKATA https://academica.hr/mints/survey-preview/:

 • Pozivaju se svi zainteresirani da svoje projekte prijave u bazu!
 • Nije potrebno svu dokumentaciju stavljati na raspolaganje – dovoljan je dokaz da se kriterij udovoljava
 • Svi kriteriji koji se navode u obrascu će biti dio administrativne provjere, te je ovo zapravo edukativna platforma da se odredi kojima
 • Dobrodošli su svi komentari i nadopune
 • Baza svih projekata bi trebala biti otvorena na stranicama MINTS-a, podstranica NPOO

Gđa. Jelena Šobat, načelnica sektora za posebne oblike turizma obratila se sudionicima u vezani uz informacije o okolišnim ciljevima s područjima primjene i dokazima

Gđa. Vesna Rajković, načelnica sektora u Upravi za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva dala je pregled o prijedlogu prihvatljivih troškova.

 • kod aktivnosti izgradnje novih objekata, gradnja će biti dozvoljena u područjima s nižim indeksom turističke razvijenosti - ITR I. kategorije – nije prihvatljiva nova izgradnja (greenfield)

Detaljnije informacije o navedenim područjima možete preuzeti na stranicama MINTS-a, podstranica NPOO https://mint.gov.hr/NPPO/edukacija-radionice/22725  a prezentaciju prilažem u prilogu!

 

 

vrh stranice
vrh stranice