Održana prezentacija Zakona i nacrta pravilnika o obveznoj kvoti u Splitu

10.02.2014.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom kojim je propisan novi način provedbe profesionalne rehabilitacije i nova obveza kvotnog zapošjlavanja osoba s invaliditetom, je stupio na snagu početkom ove godine. Obveza kvotnog zapošljavanja se odnosi na sve poslodavce koji zapošljavaju 20 i više osoba, a raspon kvote je od 2 do 6% ovisno o ukupnom broju zaposlenih i djelatnosti koju poslodavac obavlja sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Zakon i provedbene akate Zakona koji još nisu stupili na snagu i o kojima je u tijeku javna rasprava, odnosno pravilnike o: profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju, kvotnom sustavu zapošljavanja, očevidniku o zaposlenim osobama s invaliditetom, integrativnim zaštitnim radionicama te poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, predstavile su Jelena Mišić, v.d. ravnatelja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te Marija Knežević Kajari i Zrinka Špoljarić, predstavnice Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Obveza kvotnog zapošljavanja se odnosi na sve poslodavce koji zapošljavaju 20 i više osoba, a raspon kvote je od 2 do 6% ovisno o ukupnom broju zaposlenih i djelatnosti koju poslodavac obavlja sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Za poslodavce koji ne ispune propisanu kvotu, propisane su i zamjenske kvote u koje se ubrajaju učenici s teškoćama, studenti – osobe s invaliditetom ili rehabilitanti na praksi, osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad, stipendiranje redovnog školovanja osoba s invaliditetom i sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa samozaposlenom osobom s invaliditetom. Poslodavci su dužni ispuniti kvotu najkasnije do 1.siječnja 2015 godine ili postaju obveznici plaćanja novčane naknade u visini 30% od iznosa minimalne plaće, mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni zaposliti. O navedenom posebnu pažnju trebaju voditi i poslodavci koji uslijed sezonskog zapošljavanja prelaze prag za kvotu, jer se kvota računa na mjesečnoj razini.

Samo osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom koju vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ubrajaju se u propisanu kvotu. Prilikom prijave na obvezno mirovinsko osiguranje dodjeljivat će se posebna šifra za poslodavca i za osobu s invaliditetom koju taj poslodavac zapošljava, a bitno je da u očevidnik, od svibnja ove godine, poslodavci trebaju prijaviti i već zaposlene osobe s invaliditetom, a mogu ih prijaviti i ako s njima imaju sklopljen ugovor o nepunom radnom vremenu na minimalno 20 sati tjedno.
Obzirom su provedbeni akti Zakona u fazi javne rasprave, na prezentaciji su se mogle čuti jako kvalitetne primjedbe koje će se proslijediti zakonodavcu.
vrh stranice
vrh stranice