Održana je konferencija Vlade RH „Modeli učinkovitog upravljanja neosnovnim djelatnostima u javnoj upravi – prilike za javni sektor i gospodarstvo

28.04.2014.

U svome izlaganju ministrica Opačić rekla je da prelazak zaposlenih koji se ne bave osnovnom djelatnošću ustanova u kojima su zaposleni, kod privatnog poslodavca, najracionalnije rješenje za smanjenje troškova. Ovaj zaključak potkrjepljuje i činjenica kako su sve neosnovne djelatnosti (čišćenje, održavanje, pranje i peglanje, priprema hrane i pića te zaštitarske usluge) jednim dijelom već godinama uspješno izdvojene iz javnog sektora.
U slučaju odabira tog modela upravljanje neosnovnim djelatnostima, prelaskom kod novog poslodavca svi zaposlenici očuvali bi svoja radna mjesta i prava iz radnog odnosa. Smjernice Europske unije omogućuju zaštitu njihovih prava u razdoblju od jedna do pet godina.

Uštede za državni proračun na materijalnim izdacima procijenjene su između 10 i 30 posto u odnosu na današnje, a to bi na godišnjoj razini bilo približno 700 milijuna kuna.

U nastavku konferencije, voditeljica Vladine Resorne radne skupine za provedbu mjere “Outsourcing usluga”, gđa Marija Hrebac prezentirala je rezultate Analize postojećeg stanja koja je provedena u 2300 institucija tj. kod svih proračunskih korisnika. Analiza je pokazala kako u neosnovnim djelatnostima država zapošljava 26.500 ljudi a ukupan trošak obavljanja tih djelatnosti iznosi 3,4 milijarde kuna. Pregled troškova ukazuje na velike neusklađenosti u cijenama iste usluge u različitim institucijama, pa tako usluga čišćenja varira od 26,49 kn/h do 86,51 kn/h.

Predsjednica Koordinacije poduzeća iz uslužnih djelatnosti (HUP) Ines Vodanović rekla je kako je namjera okupljenih poduzeća da kroz HUP kao odgovornih socijalnih partnera podrže proces izdvajanja i zajedno s Vladom i sindikatima naprave održiv okvir za realizaciju izdvajanja. HUP-Koordinacija danas broji 13 članica koje zapravo predstavljaju srž sektora u Hrvatskoj, imaju visoke poslovne standarde, značajne reference i pružaju dobre uvjete za rad svojim zaposlenima. Članice su uspješno realizirale sva veća izdvajanja na domaćem tržištu, i u javnom i u privatnom sektoru.
Ističe pak kako bi članice Koordinacije u slučaju preuzimanja zaposlenika javnog sektora to učinile uz zadržavanje svih njihovih prava a vrijeme trajanja zadržavanja prava određuje Vlada RH. Kod spominjanja plaća, bitno je za istaknuti kako se primanja primjerice čistačica u privatnom sektoru ne razlikuju značajno od onih u državnim službama a same uštede će se najvećim dijelom ostvariti na racionalizaciji materijalnih troškova. Predstavnici poslodavaca složili su se sa zaključkom predstavnika Vlade: - ljudi su nositelji ovih djelatnosti i uz know-how koji privatni sektor donosi, oni su preduvjet za uspjeh cijelog procesa. Ono na čemu poslodavci inzistiraju je da postavljeni proces mora biti dugoročno održiv.

Osim outsourcinga, još uvijek nisu odbačene druge dvije opcije – poboljšanje efikasnosti unutar institucija javnog sektora i osnivanje »spin-off entiteta« to jest tvrtke u javnom vlasništvu stvorene na temelju izdvojene gospodarske cjeline. Konačnu odluku o izboru modela Vlada bi trebala donijeti do kraja lipnja ove godine.
vrh stranice
vrh stranice