Održan webinar na temu: Kako se kvalitetno pripremiti za prijavu na EU fondove

15.11.2021.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizirao je webinar na temu: „Kako se kvalitetno pripremiti za prijavu na EU fondove“ koji se održao 15. studenoga 2021. godine.

Najava povećanja raspoloživih iznosa, kao i stope potpora za poduzeća iz nove regije Panonska Hrvatska, učinila je to da sve veći broj poduzeća želi konkurirati za bespovratna sredstva.

Međutim, iako će sredstava biti više, to ne znači da će do njih biti lakše doći. Cilj ovog webinara je bio proći kroz osnove projektnog planiranja i preduvjete koje treba zadovoljiti da bi se moglo konkurirati za EU fondove u nadolazećem razdoblju.

Polaznicima je dan pregled dostupnih izvora financiranja - bilo zajmovima i kreditima ili bespovratnim sredstvima te dani uvjeti prihvatljivosti prijavitelja na dosadašnjim natječajima.

Predavanje je održaoi Luka Matić - vlasnik konzultantskog obrta NEP-054 koji mikro, malim i srednjim poduzećima pruža usluge poslovnog savjetovanja, projektnog planiranja i menadžmenta projektnog ciklusa.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice
vrh stranice