Održan još jedan okrugli stol za upostavu socijalnog vijeća projekta Spartak

05.02.2019.

Na današnjem okruglom stolu za uspostavu socijalnog vijeća projekta Spartak, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, predstavnici civilnog društva, javnog sektora i privatnog sektora su razgovarali o različitim mogućnostima koje imaju navedeni sektori na raspolaganju za financiranje. 

Predstavnici udruga civilnog društva su govorili o svom iskustvu provođenja projekta te suradnicima koji su važan izvor informacija pri pisanju i provođenju projekta, neovisno radi li se o suradnicima civilnog, javnog ili privatnog sektora. Privatni sektor ima ograničene mogućnosti financiranja iz EU fondova te su ovakvi susreti prilika za razvijanje suradnje različitih sektora.

Projektni partneri su pozvali prisutne predstavnike javnog sektora, civilnog društva i privatnog sektora za uključivanje u rad socijalnog vijeća te sudjelovanje na edukacijama koje su u projektu planirane za članove socijalnog vijeća. 

vrh stranice
vrh stranice