Očitovanje HUP-a na Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinka Zakona o igrama na sreću

27.08.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca i Koordinacija proizvođača i priređivača zabavnih i posebnih automata za igru uputili su Ministarstvu financija i Poreznoj upravi mišljenje na Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinka Zakona o igrama na sreću.
U očitovanju je istaknuta je zainteresiranost HUP-a i same Koordinacije za sudjelovanje u raspravi, savjetovanju i okruglom stolu na temu predmetnog Iskaza, te su ispred HUP-a predloženi g. Mario Sekulić i g. Stjepan Vučagić kao predstavnici u Radnu skupinu za izradu Zakona o igrama na sreću.
vrh stranice
vrh stranice