Obveze poslodavca za ispitivanje radne opreme za vrijeme COVID-19

02.04.2020.

Na temelju mnogih upita članova HUP-a, obraćamo se za obveze poslodavca o provođenju ispitivanja radne opreme sukladno Zakonu o zaštiti na radu, kako ispitivači nisu u mogućnosti odraditi kod svojih klijenata (poslodavaca) godišnje preglede, kao i izdati potrebna uvjerenja temeljem novonastale situacije, u kojoj smo se svi zatekli. Odgovor Državnog inspektorata: Pregledi i ispitivanja radne opreme i radnog okoliša ne zahtijevaju nužno socijalne kontakte, pa ih nećemo rješavati izvanrednim zakonom već ćemo vrlo konkretno odgovarati u koordinaciji s Državnim inspektoratom.

Također su propisane različite okolnosti koje zahtijevaju određena ispitivanja (primjerice početno ispitivanje dizalice na gradilištu nije isto kao periodički pregled nekog stroja u stacionarnom pogonu). Tražit ćemo vrlo konkretne upite i pojašnjenja i onda ćemo davati odgovore (mišljenja).

Neobavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme odnosno radnog okoliša nije sankcionirano kao prekršaj, već je za isto predviđena upravna mjera, a prije donošenja upravne mjere inspekcija rada će svakako razmotriti opravdanost okolnosti vezano uz mogućnosti pregleda i ispitivanja.

Iz toga razloga, savjetujemo članove da prilikom potrebnog ispitivanja radne opreme se savjetuju s državnim inspektoratom.

Također, prosljeđujemo poveznicu na mišljenje ministarstva u vezi obveze ispitivanja radne opreme za vrijeme epidemije koronavirusa, koje je usklađeno sa Državnim inspektoratom u području zaštite na radu http://uznr.mrms.hr/pregledi-odnosno-ispitivanja-sredstava-rada-u-okolnostima-epidemije-koronavirusa/

 

vrh stranice
vrh stranice