Obveze poslodavaca u području radnih odnosa

12.12.2012.

Obveze poslodavaca u području radnih odnosa naziv je iznimno posjećene zadnje prezentacije ove godine koju je 12. prosinca 2012. Hrvatska udruga poslodavaca Podružnica Dalmacija organizirala u suradnji s Državnim inspektoratom, Područnom jedinicom Split. Prezentaciju su vodile Zlata Jurišić, voditeljica Odjela radnih odnosa i Dijana Korljan, viša inspektorica rada u Državnom inspektoratu, PJ Split. Prisutne su upoznale s aktualnim zakonima i dokumentacijom koju poslodavac treba imati prilikom nadzora, pojavnim oblicima nezakonitog zapošljavanja, najčešćim prekršajima i nezakonitostima kao i inspekcijskim mjerama.
Obveze poslodavaca u području radnih odnosa naziv je iznimno posjećene zadnje prezentacije ove godine koju je 12. prosinca 2012. Hrvatska udruga poslodavaca Podružnica Dalmacija organizirala u suradnji s Državnim inspektoratom, Područnom jedinicom Split. Prezentaciju su vodile Zlata Jurišić, voditeljica Odjela radnih odnosa i Dijana Korljan, viša inspektorica rada u Državnom inspektoratu, PJ Split, a prisutne su upoznale s aktualnim zakonima i dokumentacijom koju poslodavac treba imati prilikom nadzora, uz napomenu kako se inspektori radnog prava, zbog svoje prirode posla, ne trebaju prethodno najaviti poslodavcu radi vršenja nadzora. Govorilo se o najčešće utvrđenim nedostacima sa kojima se inspektori susreću pri inspekcijskom nadzoru vezano za zasnivanje radnog odnosa, pravima iz radnog odnosa, pojavnim oblicima nezakonitog zapošljavanja kao što je rad na ugovor o djelu, rad bez ugovora o radu ili rad bez prijave nadležnim službama, o radu stranaca, o najčešćim prekršajima i nezakonitostima kao i inspekcijskim mjerama. Poslodavci su najviše dilema i upita imali vezano za ugovor o djelu za rad umirovljenika, kao i dodatnog rada osoba s nižim primanjima, za dostavu pismena radnicima, planu i korištenju godišnjeg odmora rukovodećeg osoblja, te dopuštenim razlozima za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme.
vrh stranice
vrh stranice