Obveza isplate plaće na račun

03.07.2013.


člankom 32. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 79 od 27. lipnja 2013. g. izmijenjen je članak 90. kojim se određuje način isplata pojedinih primitaka pa se tako na tekući račun ili štednu knjižicu, između ostaloga isplaćuju:

- primici po osnovi nesamostalnog rada (čl. 14. Zakona o porezu na dohodak „Narodne novine 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 43/2013“ - plaća, poduzetnička plaća, primici izaslanih radnika, primici članova predstavničkih i izvršnih tijela za rad u tim tijelima,...)

vrh stranice
vrh stranice