Obustavlja se naplata naknade za izvanredni prijevoz do 1. lipnja

14.04.2020.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvanrednom prijevozu – do 1.lipnja 2020. obustavlja se naplata naknade za izvanredni prijevoz te se ista neće obračunavati u dozvolama izdanim po zahtjevima podnesenim u tom razdoblju. Iznimno, naknada se i dalje naplaćuje u slučajevima ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz obavlja bez dozvole te kad se tijekom nadzora utvrdi da se obavlja izvanredni prijevoz, za koji se ne izdaje dozvola i nije moguće uskladiti teret u kom slučaju je prijevoznik dužan platiti troškove kontrole i naknadu za izvanredni prijevoz do mjesta kontrole, snositi troškove usklađenja te nadoknaditi štetu koju je prouzročio upraviteljima javnih cesta.
vrh stranice
vrh stranice