Obračun PDV-a nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

05.07.2013.

U suradnji sa Poreznom upravom održan je zadnji seminar ovog ciklusa pod nazivom Obračun PDV-a nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Izlagači su bili predstavnici Porezne uprave Područnog ureda Split g. Renko Letnić i Lidija Anzulović. Predstavili su novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost usklađen sa svim zahtjevima EU Direktiva.
Zakonom o PDV-u koji se primjenjuje od 1. srpnja 2013., propisane su najviše dvije snižene stope PDV-a 5% i 10% (snižena stopa samo za dobra i usluge iz dodatka Iii Direktive), također propisuju se odredbe o isporukama na zajedničko tržište EU, kao i o stjecanjima dobara u tuzemstvu (hrvatski porezni obveznici plaćati će PDV na stjecanje dobara kada im poduzetnik sa sjedištem u nekoj državi članici isporuči dobra. PDV na stjecanje obračunava se u visini stope PDV-a koja se za slična dobra primjenjuje u RH, a poduzetnik koji je obveznik PDV-a moći će ga odbiti kao pretporez.) RH će poduzetnicima iz EU biti obvezna vratiti PDV koji su im zaračunali hrvatski porezni obveznici, pri čemu više ne može postojati uvjet uzajamnosti.
Slobodne zone uključuju se u područje RH u fiskalnom smislu, što znači da se više isporuka iz RH u slobodnu zonu neće smatrati izvozom kao što je sada, isto tako isporuka iz slobodne zone u RH neće se smatrati uvozom dobara u RH.
Također, bitno je istaknuti u vezi oporezivanja građevinskog zemljišta od 1.1.2015., da je RH odobreno prijelazno razdoblje za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za građevinsko zemljište. Nakon 1.01.2015. godine, građevinsko zemljište podliježe oporezivanju PDV-om neovisno o tome isporučuje li se samo ili je na njemu izgrađena građevina. Kada se isporučuje zajedno sa građevinom tada zemljište i građevina na njemu podliježu oporezivanju PDV-om.
Općenito, govorilo se o glavnim izmjenama u sustavu oporezivanja, području primjene, oporezivim transakcijama, pragu stjecanja, isporuci dobara unutar EU-a, VIES sustavu za razmjenu informacija bitnih za oporezivanje PDV-om između država članica, te o PDV identifikacijskom broju kao uvjetu za poslovanje hrvatskih poduzetnika na jedinstvenom Europskom tržištu.
vrh stranice
vrh stranice