Obračun PDV-a na uslugu smještaja na plovnom objektu

29.07.2013.

Plovni objekti za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter), iako nisu izrijekom navedeni u Zakonu i Pravilniku, na uslugu smještaja na takvom plovilu PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 10%. Navedeno se primjenjuje i na jahte na kojima se prema posebnim propisima mogu obavljati usluge smještaja.
S obzirom da smo u zadnjih par dana imali dosta paničnih upita naših članova, poglavito čarter kompanija koji su se dogodili nakon seminara RRF-a koji pogrešno informiraju knjigovodstvene servise, u prilogu možete naći odgovore Porezne uprave na neka pitanja koja su postavili članovi Hrvatske udruge poslodavaca vezano za Zakon o PDV-u i Pravilnik o PDV-u.

Dopis potpisan od ravnateljice Porezne uprave

U nastavku citiran odgovor Porezne uprave na upit iz Udruge nautičkog sektora:

Predmet: Porez na dodanu vrijednost

Dostavili ste nam određene primjedbe, prijedloge i pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik). U nastavku navodimo dostavljene primjedbe, prijedloge i pitanja te očitovanje u vezi istih.

1. Navodi se da u Zakonu nije jasno navedeno da su u stopi od 10% i plovni objekti za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter) te da se navode brodovi i brodice, ali ne i jahte (plovila dulja od 12 metara za do 12 osoba).

Odredbama članka 38. stavka 3. točke a) Zakona, odnosno 47. stavka 2. Pravilnika propisano je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 10% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

Člankom 3. stavkom 1. Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (Narodne novine, broj 69/08 i 83/09), između ostalog, propisano je da su plovni objekti nautičkog turizma i plovni objekti za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter).

Prema tome, neovisno o tome što plovni objekti za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter) nisu izrijekom navedeni u Zakonu i Pravilniku na uslugu smještaja na takvom plovilu PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 10%. Navedeno se primjenjuje i na jahte na kojima se prema posebnim propisima mogu obavljati usluge smještaja.
vrh stranice
vrh stranice