Oblikovanje europske digitalne budućnosti: Komisija predstavlja strategije za podatke i umjetnu inteligenciju

20.02.2020.

19.veljače 2020. Komisija je predstavila svoje ideje i akcije za digitalnu transformaciju koja djeluje za sve, odražavajući ono najbolje u Europi: otvoreno, pošteno, raznoliko, demokratsko i samouvjereno. Predstavlja europsko društvo vođeno digitalnim rješenjima koja ljude stavljaju na prvo mjesto, otvaraju nove mogućnosti za poduzeća i potiču razvoj pouzdane tehnologije za poticanje otvorenog i demokratskog društva te živo i održivo gospodarstvo. Digitalizacija je ključni pokretač u borbi protiv klimatskih promjena i postizanja zelene tranzicije. Europska podatkovna strategija i opcije politike za osiguravanje čovjekovo usmjerenog razvoja umjetne inteligencije (AI) danas su prvi koraci ka ostvarenju tih ciljeva.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen rekla je: „Danas predstavljamo ambiciju da oblikujemo digitalnu budućnost Europe. Obuhvaća sve, od kibernetičke sigurnosti do kritične infrastrukture, digitalnog obrazovanja do vještina, demokracije do medija. Želim da digitalna Europa odražava najbolje u Europi - otvorenu, pravednu, raznoliku, demokratsku i sigurnu. "

Potpredsjednica EK, Margrethe Vestager, rekla je: „Želimo da svaki građanin, svaki zaposlenik, svako poduzeće ima pravu šansu da iskoristi prednosti digitalizacije. Bilo da to znači sigurniju vožnju ili manje zagađenje zahvaljujući povezanim automobilima; ili čak spasiti živote pomoću medicinskih slika usmjerenih na AI koji liječnicima omogućavaju otkrivanje bolesti ranije nego ikad prije.“

Povjerenik za unutarnje tržište, Thierry Breton, rekao je: „Naše društvo stvara ogroman val industrijskih i javnih podataka koji će transformirati način na koji proizvodimo, konzumiramo i živimo. Želim da europska poduzeća i naša MSP-a pristupe tim podacima i stvori vrijednost za Europljane - uključujući razvijanje aplikacija za umjetnu inteligenciju. Europa ima sve što je potrebno za utrku „velikih podataka“ i očuvanje njezinog tehnološkog suvereniteta, industrijskog vodstva i gospodarske konkurentnosti u korist europskih potrošača.

Europa kao pouzdan digitalni lider

Digitalne tehnologije, ako se upotrebe za pravu svrhu, koristit će građanima i tvrtkama na mnogo načina. Tijekom narednih pet godina, Komisija će se usredotočiti na tri ključna cilja u digitalnom pogledu:

  • Tehnologija koja djeluje na ljude;
  •  Pošteno i konkurentno gospodarstvo; i
  •  Otvoreno, demokratsko i održivo društvo.

 Europa će se nadograditi na svoju dugu povijest tehnologije, istraživanja, inovacija i domišljatosti, te na snažnoj zaštiti prava i temeljnih vrijednosti. Nove politike i okviri omogućit će Europi da implementira vrhunske digitalne tehnologije i ojača svoje kapacitete za kibernetičku sigurnost. Europa će i dalje čuvati svoje otvoreno, demokratsko i održivo društvo i digitalni alati mogu podržati ta načela. Razvijat će i slijediti vlastiti put ka globalnom konkurentnom digitalnom gospodarstvu i društvu temeljenom na vrijednosti i društvu, istodobno će biti otvoreno tržište, temeljeno na pravilima, i blisko surađivati sa svojim međunarodnim partnerima.

 Europa kao lider u pouzdanoj umjetnoj inteligenciji

Europa ima sve što je potrebno da postane svjetski lider u sustavima umjetne inteligencije (AI) koji se mogu sigurno koristiti i primijeniti. Imamo izvrsne istraživačke centre, sigurne digitalne sustave i čvrstu poziciju u području robotike, kao i konkurentne proizvodne i uslužne sektore, od automobilske do energetske, od zdravstvene zaštite do poljoprivrede.

U svojoj Bijeloj knjizi, predstavljenoj danas, Komisija predviđa okvir za pouzdanu umjetnu inteligenciju, utemeljenu na izvrsnosti i povjerenju. U partnerstvu s privatnim i javnim sektorom, cilj je mobilizirati resurse u cijelom lancu vrijednosti i stvoriti prave poticaje za ubrzavanje implementacije AI, uključujući manja i srednja poduzeća. To uključuje rad s državama članicama i istraživačkom zajednicom kako bi se privukao i zadržao talent. Budući da AI sustavi mogu biti složeni i u određenim situacijama snose značajne rizike, izgradnja povjerenja je od presudne važnosti. Jasna pravila trebaju se baviti visoko rizičnim AI sustavima, a da ne opterećuju manje rizične. I dalje se primjenjuju stroga pravila EU-a o zaštiti potrošača, rješavanju nepoštene trgovačke prakse i zaštite osobnih podataka i privatnosti.

Za slučajeve visokog rizika, kao što su zdravstveni, policijski ili transportni sustavi, AI sustavi trebaju biti transparentni, sljedivi i jamčiti ljudski nadzor. Vlasti bi trebale biti u mogućnosti testirati i potvrditi podatke koje koriste algoritmi dok provjeravaju kozmetiku, automobile ili igračke. Nepristrani podaci potrebni su za osposobljavanje sustava visokog rizika za pravilno funkcioniranje i osiguranje poštivanja temeljnih prava, posebno nediskriminacije. Iako je danas upotreba prepoznavanja lica za daljinsku biometrijsku identifikaciju općenito zabranjena i može se koristiti samo u iznimnim, propisno opravdanim i proporcionalnim slučajevima, podložnim jamstvima i na temelju EU ili nacionalnog prava, Komisija želi pokrenuti široku raspravu o okolnostima, koje, ako postoje, mogu opravdati takve iznimke.

Za aplikacije AI-ja s nižim rizikom, Komisija predviđa dobrovoljni program označavanja ako primjenjuju više standarde.

Sve AI aplikacije su dobrodošle na europskom tržištu ako su u skladu s pravilima EU-a.

Europa kao lider u ekonomiji podataka

Količina podataka koju generiraju poduzeća i javna tijela stalno raste. Sljedeći val industrijskih podataka duboko će transformirati način proizvodnje, potrošnje i življenja. Ali većina njegovog potencijala ostaje neispunjena. Europa ima sve što je potrebno da postane lider u ovoj novoj ekonomiji podataka: najjaču industrijsku bazu svijeta, s tim da su mala i srednja poduzeća vitalni dio industrijskog tkiva; tehnologiju; vještine, a sada i jasnu viziju.

Cilj europske strategije podataka je osigurati da EU postane uzor i lider u društvu koje je ojačano podacima. Zbog toga je cilj uspostaviti istinski europski prostor podataka, jedinstveno tržište podataka, kako bi se iskoristilo podatke, omogućavajući mu nesmetani protok unutar Europske unije i između sektora u korist poduzeća, istraživača i javne uprave. Građani, poduzeća i organizacije trebale bi biti osnažene za donošenje boljih odluka na temelju uvida prikupljenih iz neosobnih podataka. Ti bi podaci trebali biti dostupni svima, bilo javnim ili privatnim, start-upovima ili velikim tvrtkama.

 

  1. Da bi to postigla, Komisija će prvo predložiti uspostavu ispravnog regulatornog okvira u pogledu upravljanja podacima, pristupa i ponovne uporabe između poduzeća, između poduzeća i vlade, te unutar administracija. To podrazumijeva stvaranje poticaja za razmjenu podataka, uspostavljanje praktičnih, pravednih i jasnih pravila o pristupu i korištenju podataka, koja su u skladu s europskim vrijednostima i pravima kao što su zaštita osobnih podataka, zaštita potrošača i pravila tržišnog natjecanja. To ujedno znači i širenje dostupnosti podataka iz javnog sektora otvaranjem skupova podataka visokih vrijednosti diljem EU-a i omogućavanjem njihove ponovne upotrebe za inovacije.

 

  1. Drugo, Komisija ima za cilj podržati razvoj tehnoloških sustava i sljedeće generacije, što će omogućiti EU-u i svim akterima da shvate mogućnosti ekonomije podataka. Doprinosit će ulaganjima u europske projekte visokog utjecaja na europske podatkovne prostore te pouzdane i energetski učinkovite infrastrukture u oblaku.

 

  1. Konačno, pokrenut će posebne sektorske akcije kako bi izgradio europske podatkovne prostore, primjerice u industrijskoj proizvodnji, zelenom dogovoru, mobilnosti ili zdravlju.

 

  1. Komisija će također raditi na daljnjem smanjivanju razlika u digitalnim vještinama među Europljanima i istražiti na koji način građanima omogućiti bolju kontrolu nad onim tko može pristupiti njihovim računalno proizvedenim podacima.

 

 

 

Sljedeći koraci

Kako je utvrđeno u danas predstavljenoj strategiji, Komisija će kasnije ove godine predstaviti Zakon o digitalnim uslugama i akcijski plan za europsku demokraciju, predložiti reviziju uredbe o eIDAS-u i ojačati cyber-sigurnost razvijanjem zajedničke kibernetičke jedinice. Europa će i dalje graditi saveze sa globalnim partnerima, koristeći svoju regulatornu moć, izgradnju kapaciteta, diplomaciju i financije za promicanje europskog modela digitalizacije.

Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji sada je otvorena za javnu raspravu do 19. svibnja 2020. Komisija također prikuplja povratne informacije o svojoj strategiji podataka. U svjetlu dobivenih informacija, Komisija će poduzeti daljnje akcije kako bi podržala razvoj pouzdane AI i ekonomiju podataka.

Dodatne informacije značajne za ovu temu dostavljam na poveznicama:

Shaping Europe's digital future – Questions and Answers

Factsheets:

·   Shaping Europe's digital future

·   Excellence and Trust in Artificial Intelligence

·   The European data strategy

·   What is in it for me?

·   What is in it for businesses?

·   Supporting the green transition

Communication: Shaping Europe's digital future

Communication: A European strategy for data

White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust

B2G Expert Group Report: Towards a European strategy on business-to-government datasharing for the public interest

Commission Report on safety and liability implications of AI, the Internet of Things and Robotics

New video stockshots on Artificial Intelligence projects

vrh stranice
vrh stranice