Objavljen Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima

06.07.2020.

Vlada je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela Odluku o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-19, a koja odluka je objavljena u NN 77/2020. Ukupni iznos državnih jamstava, koje će odobravati provedbena tijela Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije iznosi 600.000.000,00 kuna. Potpore sukladno objavljenom Programu se mogu dodjeljivati sve do 31. prosinca 2020. godine.

Cilj mjera sadržanih u Programu je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i s njima povezane djelatnosti radi ublažavanja posljedica ove krize na njihovo poslovanje. Naglasak je na mjerama namijenjenim osiguranju likvidnosti i omogućavanju pristupa financiranju radi funkcioniranja ovog sektora odnosno osiguranja prometne povezanosti i nesmetanog odvijanja prometa unutar RH i s inozemstvom tijekom i nakon prestanka pandemije COVID-19 te stvaranje uvjeta za što brži oporavak od trenutačne krize.

Na temelju Programa, dodjeljivat će se privremene mjere u skladu s Privremenim okvirom – COVID-19 i to potpore u obliku jamstava (Ograničeni iznosi potpore) i potpore u obliku jamstava za zajmove (Potpora u obliku jamstava za zajmove).

Program se primjenjuje na cijelom teritoriju RH i odnosi se na slijedeće djelatnosti:

42.91 Gradnja vodnih građevina

50.10 Pomorski i obalni prijevoz putnika

50.20 Pomorski i obalni prijevoz robe

52.10 Skladištenje robe

52.2 Uslužne djelatnosti u prometu

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

79.11 Djelatnosti putničkih agencija (povezane s nautičkim prometom)

79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatori) ako su povezan s nautičkim prometom

93.29 Luke nautičkog turizma

Prihvatljivi korisnici potpora iz navedenih djelatnosti su poduzetnici svrstani u mala, srednja i velika poduzeća prema kategorijama poduzeća sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Program se primjenjuje i na djelatnosti koje se odnose na gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehničku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda (NKD 08.1, 30.11, 33.15, 43.1), pod uvjetom da su suočeni s manjkom likvidnosti jer je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljena zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih pandemijom COVID-a 19, odnosno ako su suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica te pandemije.

Smatra se da poteškoće u poslovanju koje su posljedica pandemije COVID-a 19 imaju poduzetnici koji su

  • ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i/ili kod kojih se na temelju pokazatelja poslovanja u prvih šest mjeseci 2020. godine može očekivati ostvarenje poslovnih prihoda za 2020. godinu na razini koja je značajno niža (najmanje 20) od poslovnih prihoda ostvarenih u 2019. godini.
  • ostvarili fizički pad prometa i/ili prijevoza putnika i robe, rezervacija putovanja i turističkih posjeta i slično u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i/ili su im otkazani ili na duže vrijeme odgođeni (na najmanje godinu dana) ranije ugovoreni i planirani poslovi i/ili druge poslovne aktivnosti sukladno poslovnim planovima za 2020. godinu.

Neprihvatljivi korisnici potpora su poduzetnici:

  • koji su bili u teškoćama na dan 31.12.2019. godine.
  • koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat potpore na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem
  • koji su isplatili dobit/dividendu iz prethodnih razdoblja, osim ako se radi o zakonskoj obvezi

Potpore se ne mogu dodijeliti kreditnim i financijskim institucijama, osim u slučaju ako ih one izravno usmjere na korisnika potpora sukladno Programu.

vrh stranice
vrh stranice