Obavijest vezano uz označavanje hrane sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani

22.12.2014.

Ovim putem Vas obavještavamo da dana 12. prosinca 2014. godine prestaju važiti Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine, br. 63/2011, 79/2011 i 90/2013) i Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (Narodne novine, broj 20/2009).

Od 13. prosinca 2014. godine obvezno se primjenjuje Uredba (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, čija je provedba osigurana Zakonom o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, br. 56/2013 i 14/2014).
Međutim, sukladno odredbama članka 54. iste Uredbe, hrana stavljena na tržište ili označena prije 13. prosinca 2014. godine, a koja ne ispunjava zahtjeve citirane Uredbe, može se prodavati do iscrpljenja zaliha.

Sukladno odredbi članka 3. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, „stavljanje na tržište” znači držanje hrane ili hrane za životinje s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve. Dakle, u smislu prethodno citiranog članka, držanje hrane u skladištu se također smatra stavljanjem hrane na tržište.
vrh stranice
vrh stranice