O budućnosti razvoja energetskog sektora ovisi održivost i stabilni razvoj cjelokupnog gospodarstva

14.11.2018.

13.11.2018. Zagreb – Danas je u prostorijama HUP-a predstavljena tzv. „Zelena knjiga“ – skup analitičkih podloga za izradu Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050. Zelena knjiga obuhvaća analitičke podloge u segmentima: sigurnosti opskrbe, energetske učinkovitosti, tržišta energije i cijena, integracije u jedinstveno tržište Europske unije, energetske tehnologije, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, prometa i dr. sa scenarijima razvoja za izradu Strategije. 

Prezentacija je organizirana u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Energetskim Institutom Hrvoje Požar.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osnovalo je Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske. Povjerenstvo je unutar svog djelokruga rada izradilo smjernice i podloge za izradu nacrta prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu te je napravilo analizu trenutnog stanja u energetskom sektoru u RH i EU s naglaskom na trenutno aktualne razvojne projekte i smjernice razvoja svih relevantnih dionika u Republici Hrvatskoj.
Projektni zadatak realizirat će se u tri koraka:
1. Izrada analitičkih podloga (Zelena i Bijela knjiga)
2. Izrada nacrta prijedloga Strategije
3. Izrada konačnog nacrta prijedloga Strategije
„Očekujemo kako će Energetska strategija dati stabilan i pouzdan okvir za investicijske odluke energetskog sektora te ga podržati u ostvarivanju visokih zahtjeva koji proizlaze iz EU opredijeljenja za čistu i zelenu energiju. Odgovornost u kreiranju budućeg energetskog sektora je velika jer će zacrtati naš gospodarski i društveni razvoj. Pred nama je važan zadatak usuglašavanja novih modela ako želimo konkurentnu cijenu energije i sigurnost opskrbe što smatramo da je strateški nacionalni cilj.“ – istaknula je svom uvodnom obraćanju nazočnima Marija Šutina, direktorica HUP- Udruge energetike.
„Ovo je inicijalni nacrt analitičkih podloga koji će se u narednom razdoblju dorađivati prema zadobivenim komentarima, a kako bi se finalizirale analitičke podloge koje prethode izradi Strategije energetskoga razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.“ – izjavio je Domagoj Validžić, pomoćnik ministra za energetiku, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Predsjednik HUP- Udruge energetike, Emanuel Kovačić u svom je govoru naglasio: „Energetska Strategija mora dati jasne smjernice za sveobuhvatni razvoj. Nastavno na jasna očekivanja, potrebe i mogućnosti potrebno je odlučiti  kakav energetski mix želimo imati 2030, 2050 te kakav energetski sektor trebamo da bi postigli taj cilj. Temeljem tako jasno postavljenih očekivanja i zahtjeva, energetski sektor, može izraditi realne planove potrebnih investicija i razvoja.  Time energetski sektor, slijedom izvršenja realnih planova proizvodnje energije, može ispuniti zahtjeve i potrebe svih grana gospodarstva u održivom stabilnom razvoju.“
vrh stranice
vrh stranice