Novi Zakon o Inspektoratu rada

19.02.2014.

Dana 12. veljače 2014. u Narodnim novinama br. 19 objavljen je Zakon o inspektoratu rada.

Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, a stupanjem na snagu ovog Zakona
prestaju važiti odredbe Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08., 123/08. i 49/11.)
koje se odnose na inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu te na inspektore rada.
Hrvatska udruga poslodavaca za svoje članove priprema seminar na kojem će se članovi
upoznati s odredbama novog Zakona. O vremenu i mjestu održavanja članovi će biti na vrijeme obaviješteni.
vrh stranice
vrh stranice