Novi član HUP-a: Učilište za obrazovanje odraslih - IDEM

25.02.2019.

Učilište za obrazovanje odraslih – IDEM je prva ustanova koja djeluje na nacionalnoj razini na području obrazovanja svih sudionika odgojno obrazovnog procesa u cilju inkluzivnog obrazovanja  učenika s teškoćama. Osnovano je 2010., a njegov osnivač je Centar inkluzivne potpore IDEM.

Učilište kroz raznolike programe educira i osposobljava učitelje, odgojitelje, stručne suradnike i pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama i tako aktivno sudjeluje u stvaranju i uvođenju novih standarda za ravnopravnost i uključivanje djece s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja.

Cilj djelovanja Učilišta IDEM je osigurati kompetencije djelatnika u obrazovanju za odgoj i obrazovanje djece i mladih s teškoćama u redovnim uvjetima zajedno s vršnjacima i na taj način doprinijeti zaštiti i promicanju njihovih prava.

Formalno obrazovanje učitelja, odgajatelja i stručnih suradnika (osim edukacijsko-rehabiltacijskih stručnjaka), ne pruža dovoljno specifičnih znanja potrebnih u radu s djecom i mladima s teškoćama. Nerijetko učitelji ne prepoznaju na vrijeme potrebe učenika, a još je uvijek znatan broj obrazovnih ustanova koje nemaju organiziranu stručnu podršku u nošenju s pitanjima inkluzivnog obrazovanja.  Educirani učitelji i odgajatelji preduvjet su za uspješno uključivanje djece s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja, jer mogu uspješno kreirati i provoditi individualizirane edukacijske programe, a učenicima osiguravaju da se osjećaju prihvaćenima među svojim vršnjacima.

Danas je već više od 4 000 osoba koje su pronašle svoje radno mjesto kao pomoćnici u nastavi. Za njih organiziramo formalni oblik obrazovanja - Program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi. Provodimo i kratke edukacije pomoćnika u nastavi u trajanju od 20 sati kojom se stječu osnovne informacije o inklzivnom obrazovanju i ulozi pomoćnika u ostvarenju prava djece s teškoćama na obrazovanje.

Ponosni smo na autore svih naših edukativnih programa koji nam na raspolaganje stavljaju svoje znanje. Profesori Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stručnjaci na području rada s djecom s teškoćama, koji su već više od dva desetljeća članovi ili suradnici Centra inkluzivne potpore IDEM, izrađuju programe za edukaciju odraslih za rad s djecom s teškoćama. Sudjelujući i sami u obrazovanju, prateći aktivnosti inkluzije djece s teškoćama u svijetu te surađujući na izradi nacionalnih strategija i zakonskih okvira koji se odnose na inkluziju djece s teškoćama u redovno obrazovanje naši su autori edukativnih programa na izvoru znanja i novih informacija na tom području.

Premda smo inicirali i razvili razne nove programe bilo stručnog usavršavanja ili  programe osposobljavanja, oni se nedovoljno primjenjuju u praksi. Najčešće ih ostvarujemo kroz EU projekte koje prijavljuje CIP IDEM ili Učilište, s čime nismo zadovoljni, jer se to odražava na vrlo spori razvoj kvalitetnog obrazovanja sa suvremenim metodama poučavanja u kojima imaju svoje mjesto i djeca s teškoćama.

Želja nam je kroz članstvo u HUP-Udruzi poslodavaca u obrazovanju imati mogućnost jačeg utjecaja na sve relevantne procese i reforme vezane uz obrazovanje  te razvijati sustav cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.

 

vrh stranice
vrh stranice