Novi član HUP-a: GREENiKA

22.01.2020.

U današnje vrijeme svakoj je poslovnoj, ali i životnoj situaciji izuzetno važno dodati određeni „zeleni“ element kako bi se sve aktivnosti približile konceptu kružnog gospodarstva kojem je krajnji cilj zaštita okoliša i očuvanje resursa te dobrobit budućih generacija.

Ovaj veliki izazov poslovni subjekt GREENiKA ostvaruje s brojnim partnerima, između ostalog i Hrvatskom udrugom poslodavaca, čija je aktivnost, relevantnost i promtnost u rješavanju problema i dilema vezanih uz zakonsku regulativu, jedna od najboljih u hrvatskom institucionalnom sektoru.

 

Klimatske promjene sve više uzimaju maha mijenjajući globalne i lokalne uvjete za život i rad ljudi i to u negativnom smjeru stoga je brža i efikasnija prilagodba hrvatskog gospodarskog, institucionalnog, obrazovnog i civilnog sektora izuzetno važna kako bi se kvalitetnije i vidljivije Hrvatska kao članica Europske unije približila cjelovitoj „zelenoj“ strategiji i EU Green Deal-u.

Orijentacija prema „zelenoj“ strategiji poželjna je zbog niza službenih dokumenata i smjernica koje su izdane od strane svjetskih institucija poput Ujedinjenih naroda i njihovih 17 ciljeva održivosti, lidera u okviru Pariškog sporazuma za borbu protiv klimatskih promjena, Europske klimatske fundacije, Climate Action organizcije te organizacije C40 i WWF, kao i Svjetskog savjeta za zelenu gradnju.

GREENiKA konzultantski ured za održivu gradnju i kružno gospodarstvo integrira zelene elemente u investicijskim i ostalim projektima te osigurava implementaciju zelenih pretpostavki kružne ekonomije u razvojne procese u Hrvatskoj i regiji. Posebna aktivnost odnosi se na promociju, edukaciju i ponudu DGNB međunarodnog certifikata održivosti u arhitekturi i graditeljstvu. Konzultantski ured pokrenut je na temelju više od 20 godina iskustva rada u području održive gradnje i to kroz internacionalnu građevinsku tvrtku, Hrvatski i svjetski savjet za zelenu gradnju, Upravni odjel za EU fondove, gospodarstvo, poljoprivredu i turizam te aktivnu suradnji sa svjetskim, europskim i hrvatskim institucijama, tvrtkama, obrazovnim i civilnim sektorom orijentiranim ka rješavanju problema klimatskih promjena smanjenja potrošnje energenata, povećanja iskorištenja obnovljivh izvora energije te smanjenja Co2 otiska.

Ciljevi kružnog gospodarstva mogu se ispuniti samo ako se većina dionika institucionalnog, gospodarskog, obrazovnog i civilnog sektora aktivno uključi u procese kojima će se konkretno mijenjati odnos prema okolišu, resursima, a time i društvu u cjelini. 

Poslovni subjekt GREENiKA ima za cilj upravo povezati sve dionike procesa te raditi na snažnijoj implementaciji zelenog koncepta u Hrvatskoj, kao i na integraciji svih dionika u gospodarskom, institucionalnom, obrazovnom i civilnom sektoru prilikom razvoja i realizacije „zelenih“ projekata, posebno u zgradarstvu, te od svojih usluga nudi slijedeće:

-       Poslovno savjetovanje za implementaciju DGNB međunarodnog certifikata zelene gradnje u nekretninskom i investicijskom poslovanju

-       Izradu idejnih rješenja i koncepata, te pisanje projekata za sufinanciranje iz fondova Europske unije, sa zelenom komponentnom i prema suvremenim trendovima smart city koncepta, iskorištenja obnovljivih izvora energije, nearly zero energy buildings standarda - nZEB, reduce - recycle – reuse koncepta

-       Vođenje projekata (projektiranje, stručni nadzor, geodetske usluge) i integracija timova, te konzultacije  u kontekstu razvoja investicija i urbane regeneracije s elementima zelene infrastrukture; projektiranje rekonstrukcija zaštićenih kulturnih dobara prema održivim principima

-       Konzultacije pri izradi strateških dokumenata, poslovnih planova, revizije strategija, pravilnika, propisa, konceptualizacija internih poslovnih dokumenata u smjeru kružnog gospodarstva

-       Ponuda specifičnih programa – webGIS platforme, Gdi Asset management, BMS automatika, ML System, VISTADAIS projekt

-       Organizacija poslovno stručnih evenata i okruglih stolova iz područja zelene gradnje

-       Osmišljavanje marketinških i PR aktivnosti temeljenih na konceptu „zelenog“ poslovanja (oglasne kampanje, razvoj specifičnih projekata, 3D vizualizacija, pojedinačni video i audio materijali za Youtube i druga on line izdanja, grafički dizajn, korporativni promotivni filmovi, društvene mreže…)

-       Edukativni program za zaposlenike i ciljane skupine „Ozeleni svoje poslovanje“

Okupljeni tim stručnjaka iz područja održive gradnje te smart city strategije i fondova Europske unije, odaziva se Vašem pozivu radi mogućnosti poslovne suradnje, a sve sa ciljem da i Vaše poslovanje  postane proaktivnim dionikom implementacije kružnog i zelenog gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Svoj interes iskažite putem e-maila: snjezana.turalija@greenika.hr ili putem telefona ++385 98 400 287    

  

vrh stranice
vrh stranice