Novi član HUP-a: Fine'sa Grupa d.o.o.

20.04.2018.

Fine'sa Grupa d.o.o. je društvo za menadžment financija, investicija, nekretnina i ekoenergije, strukturiranje ulaganja te za održavanje i uvećanje vrijednosti osobnih i poslovnih projekata. U sklopu konzaltinga pomaže tvrtkama u svim fazama poslovanja, od razvoja ideje do financiranja i realizacije, uključujući financijsko i poslovno planiranje i restrukturiranje, kontroling, upravljanje novčanim tokom, administrativnu i računovodstvenu podršku kao i pribavljanje garancija i svih vrsta financiranja. U okviru EU fondova društvo je s 11 konzultanata najaktivnije u ishođenju bespovratnih sredstava kroz natječaje iz Europskog fonda za regionalni razvoj te Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Višegodišnjim uspješnim radom stvoren je portfelj od preko 300 zadovoljnih korisnika različitih organizacijskih oblika, veličina i djelatnosti.

Unutar Fine'sa Grupe djeluje više društava, među kojima su najvažnije: Fine'sa Credos, consulting financijska kompanija, Finesa Confidus, kompanija za predfinanciranje, Fine’sa Conceptus, investicijska kompanija, Fine'sa Cordis, ribarska kompanija, Fine'sa Consors, obućarska kompanija te Kaja consulting. Poslovni sustav zapošljava preko 300 djelatnika te raspolaže s imovinom od 230 milijuna kuna.

 

Kontakt:

Fine'sa Grupa d.o.o.

Varaždin, I.Kukuljevića 25

Web: www.finesa-grupa.hr

e-mail: info@finesa-grupa.hr

Tel: 042/492-950

Fax: 042/492-977

vrh stranice
vrh stranice