Nove zakonodavne izmjene iz područja radnog zakonodavstva

17.07.2013.

Veliki interes poslodavaca

Nove zakonodavne izmjene iz područja radnog zakonodavstva bila je tema seminara koju je u okviru PUMA programa, te na traženje članica, HUP Reg. ured Osijek organizirao 17. srpnja u svojem uredu. Kako je Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine postala 28. članicom Europske unije, u primjeni je novi zakonodavni okvir iz područja radnog zakonodavastva (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 73/13), Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN 79/13) i dr.)
U okviru seminara posebno je dan osvrt na rad na određeno vrijeme, otkaz na probnom radu, kolektivni višak radnika, postupanje poslodavca s radnom knjižicom nakon 01. srpnja, na koji način isplatiti plaću, naknadu plaće i sl., odnosno isplate vezane za tekući račun, žiro račun i za gotovinu sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13), kao i vezano za prijavu djece radnika do 18 godina i iznad 18 godina sukladno novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13). To su bile neke od tema koji je prezentirao Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP-a Reg. ureda Osijek, te je odgovarao na brojna pitanja polaznika. U cijelosti popunjena dvorana ureda na seminaru za koji se tražilo mjesto više, samo govori u prilog da HUP Reg. ured Osijek svoje članove pravodobno informira o svim bitnim promjenama, koje direktno utječu na poslovanje poslodavaca

vrh stranice
vrh stranice