Nove mjere za zapošljavanje za 2022. godinu

29.12.2021.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je na svojoj 37. sjednici, održanoj 28. prosinca 2021. godine usvojilo Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu.

Sa 8 vrsta mjera planira se uključiti 27.000 nezaposlenih i zaposlenih osoba. Za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini biti će utrošeno ukupno 1.021.725.800 kuna. Izvori financiranja su državni proračun, Europski socijalni fond plus (ESF+) te Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Osam mjera, kroz koje će se potaknuti zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje te u konačnici i potaknuti gospodarski rast kroz zeleno i digitalno, su:

 

 

 

1. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

2. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO

3. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO U JAVNIM SLUŽBAMA   

4. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE 

5. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I PROŠIRENJE POSLOVANJA

5.1. Potpora za samozapošljavanje          

5.2. Potpora za  proširenje poslovanja    

5.3. Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku

6. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE  

6.1 OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA I OSTALIH TRAŽITELJA ZAPOSLENJA

6.2. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU   

6.3. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU I U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

6.4. OBRAZOVANJE ZA TEMELJNE VJEŠTINE OSOBNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA       

7. JAVNI RAD     

8. STALNI SEZONAC        

Ovogodišnje mjere imaju značajan udio novina: od sadržaja mjera, korisnika i kriterija, pa do znatnog administrativnog rasterećenja i za korisnike i provoditelja mjera, jer uključuju i razmjenu određenih informacija s drugim državnim tijelima, primjerice o prosjeku broja zaposlenih te isplaćenim plaćama.

Očekuje se kako će ovako preuzimanje podataka ujednačiti i ubrzati procedure, jer je dosadašnja praksa zahtijevala kontinuirano evidentiranje broja zaposlenih onda i shodno tome, za posljedicu revidiranje svih potpisanih ugovora, zbog obveze vraćanja sredstava ili dodatnog plaćanja prema korisniku. Također, uvodi se kao novina isplata paušalnih iznosa potpora što će ubrzati i pojednostaviti obradu predmeta i njihovo rješavanje. Ove novine uključuju i prilagodbu postojeće aplikacije za prijavu mjera, ujednačen rad savjetnika, a pogotovo za mjeru samozapošljavanja, za koju se, uz druge novine,  uvodi centralizirana obrada zahtjeva, upravo s ciljem smanjivanja mogućnosti subjektivnog pristupa. 

Nove mjere, smatra se, jasnije i transparentnije daju definicije svih kriterija, a koji su prethodno često izazivali nedoumice oko mogućih tumačenja.

Značajnu novinu predstavljaju mjere koje promoviraju zelena i digitalna radna mjesta, koja su ovom trenutku još u fazi razrade, a nakon potpunog usuglašavanja s EK  biti će detaljnije objašnjeni kriteriji za zelena i digitalna radna mjesta  na www.mjere.hr . Očekuje se da će ovaj postupak biti gotov do kraja godine i tada će i biti objavljeno.

Najveći interes ovih mjera u medijima su izazvale mjera Biram Hrvatsku te upravo spomenuta zelena i digitalna radna mjesta. Mjeru Biram Hrvatsku mogu koristiti povratnici nakon 1.1.2022. godine uz samozapošljavanje, a tada imaju mogućnost dobivanja dodatnih 50.000 kn, ili oni koji uz samozapošljavanje, odluče preseliti svoje poslovanje u slabije razvijene regije, a tada mogu dobiti dodatnih 25.000 kn.

Za dosadašnje mjere - potpore za Očuvanje radnih mjesta (ORM) i Skraćivanje radnog vremena (SRV) planira se nastavak financiranja na način da se očekuje kako će se vjerojatno mjera Skraćivanja radnog vremena provoditi cijelu godinu, a Očuvanje radnih mjesta  ovisno o gospodarskoj situaciji i djelatnostima koje su još pogođene koronavirusom.

O mjerama možete saznati sve u dokumentu ili na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavnje.

 

vrh stranice
vrh stranice