Nove informacije o mjerama HZZ-a za očuvanje radnih mjesta

02.06.2020.

Na mrežnim stranicama https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta objavljene su informacije o mjerama HZZ-a.

 

Na istim stranicama možete vidjeti odgovore na najčešća pitanja od kojih izdvajamo: Od kada vrijedi ograničenje neisplate dividende, udjela u dobiti i drugih nagrada ako poslodavac koristi potporu? Ograničenja za neisplatu dividende, udjela u dobiti i drugih nagrada za poslodavce korisnike potpore primjenjuju se od dana 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

 Potpora za očuvanje radnih mjesta - lipanj 2020. s uputama, potrebnom dokumentacijom za prijavu i odgovorima na najčešća pitanja.

Za lipanj je potrebno dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije (od 8.-30.06.), a dokumentacija koju popunjava i dostavlja poslodavac je:

  • Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupni su na ovoj stranici u sekciji Dokumentacija za predaju zahtjeva
  • Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
  • Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera zahtjeve predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail).

 

U potpore za lipanj i očuvanje radnih mjesta za prihvatljive sektore čije poslovanje ne može iz objektivnih razloga biti otvoreno ili imaju pad veći od 50%, a uzrokovano COVID-19 krizom uključene su i:

  • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti - samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.

čime je obuhvaćen cijeli N 77 razred NKD-a kao i 77.34 iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava.

 

Kako u objavljenim odgovorima na najčešća pitanja nisu obuhvaćena sva pitanja za koja je potrebno dobiti dodatna pojašnjenja članova su do sada poslali i HZZ-u smo uputili sljedeća pitanja kako bi dobili službena tumačenja:

-          Za stalne sezonce koji su u mjeri i započinju s radom 1. lipnja 2020. (prijavljeni na ugovorenu plaću prema radnom mjestu i imaju ugovor do kraja godine) -  može li poslodavac za njih koristiti pravo na potporu za lipanj 2020?

-          Za potpore za lipanj – dokaz o prihvatljivoj djelatnosti dostavlja poslodavac ili isto provjerava HZZ? te na koji način (koji podaci su relevantni?)

-          Mogu li i na koji način potporu za lipanj koristiti poslodavci koju obavljaju više djelatnosti od kojih su neke navedene u sektorima koji su obuhvaćeni kao prihvatljivi poslodavci, a druge nisu? Vezano na to molimo i za pojašnjenje dokaza pada prihoda kroz PDV obrazac s obzirom da se za navedene tvrtke ne može iščitati koji je pad prihoda za glavnu djelatnost, a koji za ostale djelatnosti tj. ne može se izdvojeno iskazati pad prihoda kroz PDV obrazac samo za „prihvatljivu“ djelatnost za korištenje potpora za lipanj. Stoga je pitanje koji će se dokaz morati dostaviti  u tu svrhu uz PDV obrazac?

Čim HUP dobije odgovore HZZ-a bit ćete informirani, a za sva vaša dodatna pitanja i potrebna pojašnjenja stojimo na raspolaganju.

 

Svi korisnici potpora za očuvanje radnih mjesta  (ukoliko to već nisu učinili) mogu do 5. lipnja 2020. putem aplikacije HZZ-a (https://mjera-orm.hzz.hr/moji-zahtjevi/) dostaviti dokaz o plaći isplaćenoj za travanj 2020. godine, koja je isplaćena tijekom svibnja 2020. godine. Pod dokazom se smatra popis svih radnika (ime i prezime, te OIB) za koje je isplaćena plaća u travnju, uključujući i broj JOPPD obrasca na kojem se nalaze radnici koji su potporu zaprimili.

 U Opis mjere Stalni sezonac (u prilogu) dodaje se: Korisnici: Poslodavci koji su koristili mjeru Stalni sezonac – COVID - 19 u trajanju od maksimalnih 6 mjeseci te poslodavci koji su stalne sezonce zaposlili u radni odnos na sezonskim poslovima u sezoni 2020. godini u trajanju kraćem od 6 mjeseci, omogućiti će se po isteku mjere Stalni sezonac – COVID-19, odnosno po isteku radnog odnosa stalnog sezonca u sezoni 2020. godini, a koji je bio kraći od 6 mjeseci, korištenje regularne mjere Stalni sezonac.

 

vrh stranice
vrh stranice