Nedostatak medicinskog kadra u RH

20.09.2018.

18. rujna 2018. na inicijativu HUP-Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi održan je sastanak s predsjednicom Hrvatske komore medicinskih sestara Slavom Šepec i njenim suradnicima.

Predstavnici HUP-a Pavo Ćorluka, Maša Smokrović, Ružica Obradović i Marijana Filipić upozorili su na odlazak velikog broja medicinskih sestara/tehničara iz Republike Hrvatske, što dovodi do nedostatka medicinskog kadra te potrebe stvaranja uvjeta za zapošljavanje sestara iz drugih zemalja (Europske unije, EGP-a ili trećih zemalja).  HUP je zatražio od svojih članova da se očituju vezano uz potrebne kvote za određene djelatnosti pa tako i za zdravstvo. Dosadašnjih godina odobravane su kvote za zdravstvo, ali isključivo za doktore i magistre farmacije, ali ne i za medicinske sestre/tehničare. Zatražena je podrška HKMS obzirom će se od njih tražiti opravdanost zahtjeva poslodavaca.

 

 

Predsjednica Komore se složila sa činjenicom nedostatka medicinskih sestara i ukazala na  činjenicu da Ministarstvo zdravstva izražava  potrebu odobrenja kvota za upošljavanje  medicinski sestara/tehničara, kojih osobito nedostaje na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Također je važno, naglašava predsjednica HKMS-a, kako se radi o reguliranoj profesiji za koju su Direktivom 2005/36/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija te Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj: 82/15) propisani minimalni uvjeti osposobljenosti nužni za obavljanje regulirane profesije medicinske sestre opće njege. Predsjednica HKMS posebno je naglasila kako se navedeni minimalni uvjeti odnose na pretpostavke nužne za pristup osposobljavanju za zanimanje medicinske sestre odgovorne za djelatnost opće njege, sadržaj obrazovnog programa te ishode učenja i kompetencije koje nakon završenog formalnog obrazovanja moraju steći medicinske sestre odgovorne za djelatnost opće njege.  

Predsjednica HKMS je također naglasila kako je različit postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za medicinske sestre koje su obrazovanje završile u zemljama članicama EU, odnosno EGP-a, a čije kvalifikacije odgovaraju gore navedenim propisima te koje posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti izdan od strane nadležnih tijela pojedine države članice sukladno Prilogu V. točci 5.2.2. Direktive u odnosu na medicinske sestre koje su završile obrazovanje u trećoj zemlji.

U odnosu na postupak priznavanja kvalifikacija koje je pojedina medicinska sestra stekla završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trećoj zemlji Predsjednica HKMS je istaknula kako se isti provodi temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Na temelju odredaba citiranih propisa HKMS provodi postupak priznavanja kvalifikacija na način da obrazovne institucije (navedene škole određene rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja te kako se iste nalaze u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci) učine usporedbu obrazovnog programa te u slučaju da se radi o razlici u obrazovnim programima, koja se može nadoknaditi dopunskom mjerom, upućuje kandidata na izbor jedne od četiri predložene srednje škole za medicinske sestre.

Predsjednica HKMS naglasila je kako trajanje navedene dopunske mjere ovisi o utvrđenoj razlici u obrazovnom programu te urednom ispunjenju obveza pojedinog kandidata.  Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija završava kada kandidati uspješno okončaju dopunsku mjeru u srednjoj školi po svojem izboru nakon čega mogu ishoditi Odobrenje za samostalan rad za medicinsku sestru opće njege sukladno Zakonu  o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

 Zaključno, kako bi medicinske sestre/medicinski tehničari, strani državljani, zakonito pristupili tržištu rada, potrebno je prethodno uspješno provesti opisani postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije.

vrh stranice
vrh stranice