Nastavlja se suradnja Ekonomskog fakulteta i dalmatinskog HUP-a

24.01.2013.

24.siječnja 2013. na Ekonomskom fakultetu u Splitu održao se sastanak na temu izrade Strategije razvoja Ekonomskog fakulteta Split. Radna skupina sastavljena od članova HUP-a Podružnice Dalmacija će raditi na izradi Strategije ove institucije. Ova suradnja, prvi je korak koji bi trebao dovesti do bolje spremnosti diplomanata Ekonomskog fakulteta za svijet rada i poduzetništva.
24. siječnja 2013. u prostorijama dekanata Ekonomskog fakulteta Split, održao se sastanak čija je tema bila izrada Strategije razvoja Ekonomskog fakulteta Split. Nakon potpisanog Sporazuma o suradnji u izvođenju nastave i drugih nastavnih aktivnosti kroz program cjeloživotnog obrazovanja između HUP-a i EFST-a, ovo je nastavak suradnje u kojoj će radna skupina sastavljena od renomiranih članova HUP-a Podružnice Dalmacija raditi na izradi Strategije razvoja ove institucije. Ekonomski fakultet Split je svjestan nezadovoljstva poduzetnika znanjima i vještinama diplomanata koji dolaze sa hrvatskih fakulteta, pa i Ekonomije te želi saslušati i mišljenje poslodavaca. Ova suradnja na izradi strategije razvoja je prvi korak u povezivanju znanosti i poduzetništva koji bi u konačnici trebao dovesti do bolje spremnosti diplomanata Ekonomskog fakulteta za svijet rada i poduzetništva.

Ispred Hrvatske udruge poslodavaca, sastanku je prisustvovala Vesna Ivić Šimetin, direktorica HUP Regionalnog ureda Split, a ispred Ekonomskog fakulteta, prisustvovali su Dekan prof. dr.sc. Željko Garača, prof.dr.sc. Maja Fredotović i prof.dr.sc. Želimir Dulčić.
vrh stranice
vrh stranice