Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad - samoizolacija

16.03.2020.

S obzirom na učestala pitanja oko naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad utvrđene po uzroku D0 – izolacija i oko postupka predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji, u nastavku izdvajamo ključne informacije i prosljeđujemo obavijesti HZZO-a:

Ukratko, naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava HZZO-a temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje Potvrde o plaći izdane od strane poslodavca i podatka o broju tekućeg računa. Naknada plaće se isplaćuje u 100% iznosu od osnovice za naknadu plaće s time da mjesečni iznos ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Osiguranik zahtjev za naknadu plaće i Potvrdu podnosi na mail izolacija@hzzo.hr te zahtjev obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), kontakt telefon te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.

Također, ako osiguranik u dogovoru s poslodavcem vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji organizira na način da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način, ne može ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, o tome također obavještava izabranog doktora. U tom mu slučaju izabrani doktor ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad.

Svakako preporučamo da više o ovome pročitate na stranicama HZZO-a:

vrh stranice
vrh stranice