Najave

PUMA najave

05.11.2014.

2019.

rujan

11.09.2019. Osijek: Različite generacije različita angažiranost - istina ili mit

Vukovar: Zakon o radu u praksi

Slavonski Brod: SEO optimizacija web sjedišta

Slavonski Brod: Sustavi plaća i nagrađivanja

listopad

10.10.2019. Vukovar: Značaj inovacija u današnjem vremenu

studeni

08.11.2019. Slavonski Brod: Kako obuzdati stres 

 vrh stranice
vrh stranice