Najave

PUMA najave

05.11.2014.

2019.

svibanj

28.05.2019. Vukovar: SEO optimizacija web sjedišta

29.05.2019. Osijek: SEO optimizacija web sjedišta

lipanj

06.06.2019. Slavonski Brod: Zakon o radu u praksi

14.06.2019. Osijek: Zakon o radu u praksi

rujan

11.09.2019. Osijek: Različite generacije različita angažiranost - istina ili mit

Vukovar: Zakon o radu u praksi

Slavonski Brod: SEO optimizacija web sjedišta

Slavonski Brod: Sustavi plaća i nagrađivanja

 vrh stranice
vrh stranice