Najave događanja

28.9.2016. Konferencija „Obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetskog učinka“, HUP, Radnička cesta 52/1, 9:00

28.09.2016.

U srijedu, 28. rujna 2016. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održat će se konferencija „Obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetskog učinka“.
Konferencija se odvija u organizaciji Energetskog instituta Hrvoje Požar u sklopu road show-a projekta EnPC-INTRANS jačanje kapaciteta za ugovaranje energetskog učinka na europskim tržištima u tranziciji koji je financiran iz programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

23.09.2014. Skupština Hrvatske udruge poslodavaca-Udruge energetike, HUP Zagreb, Radnička cesta 52, 15:00

23.09.2014.

Na osnovu članka 30. Statuta pozivamo Vas na Skupštinu HUP- Udruge energetike, koja će se održati u utorak, 23. rujna 2014. godine s početkom u 15.00 sati u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52 i predlažemo sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

2. Izmjena Statuta Udruge

3. Izvješće o radu Udruge u 2013.g.

4. Smjernice za Program rada Udruge u 2014. i 2015. godini

5. Razno

vrh stranice
vrh stranice