Najave događanja

29.05.2019. PUMA seminar: SEO optimizacija web sjedišta - pisanje za web; HUP Reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 10:00

29.05.2019.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u partnerstvu s Googleom i Algebrom organizira zanimljiv interaktivan seminar na temu: „SEO optimizacija web sjedišta - pisanje za web“ koji će se održati u srijedu 29. svibnja 2019. godine s početkom u 10 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek.

28.05.2019. PUMA seminar: SEO optimizacija web sjedišta - pisanje za web; HGK Županijske komore Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar, 10:00

28.05.2019.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u partnerstvu s Googleom i Algebrom te u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Vukovar organizira zanimljiv interaktivan seminar na temu: „SEO optimizacija web sjedišta - pisanje za web“ koji će se održati u utorak 28. svibnja 2019. godine s početkom u 10 sati u prostorijama HGK Županijske komore Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar.

24.05.2019. Okrugli stol: Zaštita na radu - prilika i izazov ; Hotel Osijek, Šamačka 4, Osijek, 10:00

24.05.2019.

U organizaciji HUP-a i sindikata kao dio projekta s područja zaštite na radu, organizira se okrugli stol na temu: ''Zaštita na radu – prilika i izazov'' koji će se održati 24. svibnja 2019. godine (petak) u Hotelu Osijek u Osijeku, Šamačka 4, s početkom u 10 sati. Registracija sudionika počinje u 9:30 sati. Više u programu. Okrugli stol dio je projekta  „Zaštita na radu-prilika i izazov“ koji je u 100%- tnom iznosu financiran iz sredstva EU fondova.

23.05.2019. Predstavljanje rezultata novog istraživanja Global Entreprenuership Monitor (GEM) Hrvatska; Poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar, 11:00

23.05.2019.

Poštovani,

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga banaka promocijski i sponzorski podržavaju Global Entrepreneurship Monitor (GEM) istraživanje za Hrvatsku.

Stoga nam je osobita čast pozvati Vas:

na predstavljanje glavnih zaključaka GEM Istraživanja za 2018. godinu te okrugli stol

„Što čini Hrvatsku i Slavoniju (ne)poduzetničkom zemljom“ 

četvrtak 23. svibnja 2019. godine s početkom u 11 sati,

u Poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar (ulaz 2, konferencijska sala)

20.05.2019. Uvodna konferencija projekta LOKO LAG, Jarmina, Vl. Nazora 2, 10:00

20.05.2019.

Uvodna konferencija projekta LOKO LAG će se održati kod partnera na projektu Općini Jarmini, u ponedjeljak 20. svibnja 2019. godine s početkom u 10 sati. Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa Bosutski niz, uz partnere: Hrvatska udruga poslodavaca - Regionalni ured Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Općina Jarmina. Ukupna vrijednost projekta 871.351,05 kuna, a projekt traje jednu godinu.

17.05.2019. Regionalna konferencija: Kako motivirati radnike za stjecanje kompetencija traženih na tržištu rada?; Hotel Lug, Lug, 10:00

17.05.2019.

Regionalna konferencija “Kako motivirati radnike za stjecanje kompetencija traženih na tržištu rada?”, u Osječko-baranjskoj županiji, u Lugu, dvorana hotela Lug,  petak 17. svibnja 2019. godine, koju organizira Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava u suradnji s Osječko-baranjskom i Vukovarsko-srijemskom županijom, te Hrvatskom udrugom poslodavaca na kojima sudjeluju i predstavnici HUP-a.

14.05.2019. V. Susret znanosti i gospodarstva; Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek, 10:00

14.05.2019.

Povodom Sveučilišnog tjedna karijera koji će se održati od 13. do 17. svibnja 2019. godine, Ekonomski fakultet u Osijeku nastavlja svoju uspješnu suradnju s Hrvatskom udrugom poslodavaca i organizira V. Susret znanosti i gospodarstva, znanstveno-popularizacijske događaje koji su potaknuti nastojanjima za povezivanjem akademske i poslovne zajednice kako bi, diskutiranjem o aktualnoj gospodarskoj problematici, razmjenom iskustava i znanja mogli graditi temelje koji će, u konačnici, doprinjeti sveopćem razvoju Regije. Susret će održati u utorak 14. svibnja 2019. godine na Ekonomskom fakultetu, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek s početkom u 10 sati.

10.05.2019. Konferencija: „Slavonija, mjesto vaše investicije“; Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok, 10:00

10.05.2019.

Konferenciju pod nazivom: „Slavonija, mjesto vaše investicije“ zajednički organiziraju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Grad Otok kojom se dodatno želi promovirati poduzetnički zone u svih pet slavonskih županija. Konferencija će se održati u petak 10. svibnja 2019. godine u Gradu Otoku, Trg kralja Tomislava 6/A s početkom u 10 sati.

vrh stranice
vrh stranice