Najava besplatnog seminara za članove HUP-a : novi Zakon o zaštiti na radu

04.09.2014.

Novi Zakon o zaštiti na radu( NN 71/14) stupio je na snagu 20. lipnja 2014.
Prema najavama iz resornog ministarstva, ovih dana očekuje se objava
jednog dijela pravilnika za čije donošenje je nadležan ministar rada i mirovinskog
sustava.

Slijedom toga, za članove HUP-a organizirat ćemo seminare u suradnji s ministarstvom i
Inspektoratoom rada, o čemu će članovi biti na vrijeme obaviješteni. Seminari će biti održani
U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu.
Članovi HUP-a mogu pronaći kratki sažetak najvažnijih izmjena zakona na našim stranicama
rezerviranim za članove.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice