Nacionalna kontakt točka

04.10.2013.

Na inicijativu HUP – Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb , 2. listopada 2013. godine održan je sastanak u HZZO-u na temu osnivanja Nacionalne kontakt točke na kojem su u ime Udruge sudjelovale predsjednica Udruge Nevenka Kovač i Marijana Filipić.
25. listopada 2013. godine na snagu stupa direktiva 2011/24/EU o prekograničnoj suradnji. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju HZZO je imenovan da bude Nacionalna kontakt točka koja će pružati informacije o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici, ali isto tako o pružateljima zdravstvenih usluga u RH.
Nacionalna kontakt točka dužna je pružati podatke o svim zdravstvenim ustanovama /privatnim zdravstvenim radnicima , bez obzira na to jesu li u mreži ili nisu. HZZO će stoga surađivati s HUP-Udrugom privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb.
vrh stranice
vrh stranice