Mogućnost podvozara na povrat trošarine za dizelsko gorivo iz internog servisa nalogodavca

17.07.2019.

HUP  je od Središnjeg ureda, Carinske uprave, Ministarstva financija, vezano za mogućnost podvozara na pravo povrata dijela trošarine za dizelska goriva, tražio odgovore na sljedeća pitanja:

1.       Ostvaruje li prijevoznička tvrtka koja obavlja uslugu prijevoza robe za drugu prijevozničku tvrtku, nalogodavca u svojstvu podvozara, te nabavlja dizelsko gorivo u internom servisu nalogodavca, pravo na povrat trošarine za tako nabavljeno dizelsko gorivo te pod kojim uvjetima odnosno uz prilaganje kakve dokumentacije?

2.       Mora li nalogodavac biti registriran za obavljanje djelatnosti trgovine na malo ili na veliko naftnim derivatima kako bi mogao bez rizika poslovati na navedeni način sa svojim kooperantima- podvozarima?

Pa tako Središnji ured kaže kako pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo koje se troši u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno u bezgotovinskom obliku plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije (čl.104., st.1. Zakona o trošarinama (NN12/19)).

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine može ostvariti i prijevoznička tvrtka – podvozar koja nabavlja dizelsko gorivo za vozila u internom servisu čiji je vlasnik nalogodavac. Pravo na povrat dijela trošarine podvozar ostvaruje za obavljanje komercijalnog prijevoza (sukladno čl.104.st. 1 i 2 Zakona o trošarina (NN12/19)), a koji je predmet poslovnog ugovora odnosno izdanih naloga.

Uz zahtjev za povrat dijela trošarine, podvozar treba priložiti ugovor o poslovnoj suradnji s nalogodavcem (ili drugi pisani dokument), račun nalogodavca za nabavljeno dizelsko gorivo iz internog servisa, evidenciju o internoj opskrbi dizelskim gorivom  nalogodavca za vozila podvozara i druge priloge propisane člankom 4. Pravilnika.

Za nalogodavca nije uvjet da bude registriran za obavljane djelatnosti trgovine na malo ili na veliko naftnim derivatima po posebnim propisima, već način poslovanja (nabava količina dizelskog goriva podvozara od nalogodavca) kao rezultat njihova ugovornog odnosa i vezano uz obavljanje određenih ugovornih poslova gdje same količine dizelskog goriva odgovaraju naravi i obujmu tih poslova.

Ako nalogodavac svom ugovornom partneru- kooperantu prefakturira količine dizelskog goriva (kao rezultat ugovornog odnosa) i količine su vezane uz obavljanje komercijalnog prijevoza robe – i odgovaraju naravi i obujmu ugovorenih poslova, tada nalogodavac nije obavezan ishoditi dodatnu registraciju ili posebno odobrenje prema Zakonu o trošarinama i Pravilniku o ostvarivanju prava na povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

vrh stranice
vrh stranice