Mobilizacija postrojbi civilne zaštite - info za poslodavce

26.03.2020.

U ovoj kriznoj situaciji zbog COVID-19 virusa, moguće je očekivati da ćete dobiti naloge  Stožera Civilne zaštite ili Crvenog križa za mobilizacijom  radnika koji su volonteri ili pripadnici istih.

Sukladno st. 3. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima, i načinu rada operativnih sustava civilne zaštite, Operativne snage nalogom mobilizira središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju relevantnih podataka sustava ranog upozoravanja, kada izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i katastrofu ili kada je proglašena velika nesreća i katastrofa.Za potrebe provođenja mobiliziranja operativnih snaga – ljudstva, sredstava i opreme, nadležno tijelo koristi se shemom mobiliziranja operativnih snaga koja je sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite određene hijerarhijske razine sustava civilne zaštite.

U slučaju mobiliziranja radnika, poslodavac ima pravo na povrat plaće radnika sukladno čl. 3.  Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi Civilne zaštite.

 

UPUTA POSLODAVCIMA:

Mobilizirani pripadnik koji je u radnom odnosu za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima sustava civilne zaštite ostvaruje sva prava iz radnog odnosa.

 

  • Poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio mobiliziranom pripadniku za razdoblje mobilizacije
  • Poslodavac je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za naknadu plaće, u roku od 30 dana od dana demobilizacije, s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju.

vrh stranice
vrh stranice