Mišljenje porezne uprave vezano uz oslobođenje od plaćanja PDV-a za djelatnosti od javnog interesa

25.07.2013.

Zbog vrlo čestih upita vezano uz plaćanje PDV-a za djelatnosti od javnog interesa, HUP je tražio tumačenje Porezne uprave vezano
uz čl. 64. Pravilnika o PDV-u, a u svezi čl. 39. t. b),g), h), i), l), m), n) Zakona o PDV-u.
U nastavku možete pogledati odgovor koji nam je stigao, a koji je ujedno i Uputa koju je Porezna Uprava – Središnji ured poslala svim svojim Područnim uredima.
vrh stranice
vrh stranice