MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o.

06.03.2018.

Mazars je međunarodna, integrirana i neovisna organizacija, specijalizirana za pružanje usluga revizije, računovodstva, poreza, prava i savjetovanja. Mazars Grupa pripada europskom tržištu vođa u sektoru revizije. Mazars ima širok raspon klijenata: korporacije i poduzetnici u sektoru poduzeća koja ne kotiraju na burzi, neprofitne organizacije i pojedinci visoke vrijednosti. Mazars Grupa je prisutna u Hrvatskoj od 2012. godine kroz Ugovor o korespodenciji sa Cinotti društvima koja su od prosinca 2013. godine postala punopravni član Mazars Grupe.
Mazars u Hrvatskoj specijaliziran je u:
• turizmu i sektoru zabave,
• trgovini i sektoru distribucije,
• sektoru poduzeća za gospodarenje otpadom,
• sektoru komunalnih poduzeća,
• sektoru usluga.

Mazars Hrvatska u posljednjih 5 godina bilježi dvostruki rast po broju zapsolenika i prohodima, a danas broji oko 60 zaposlenika.

Kontakt:
Adresa: Strojarska 20 (VMD centar), II.kat, Zagreb
Tel: +385 1 4864 420
Fax: +385 1 4864 429
Mail: mazars@mazars.hr
Web: mazarscinotti.hr i mazars.hr
vrh stranice
vrh stranice