Program rada


Udruga ugostiteljstva i turizma HUP-a predstavlja glas poslodavaca u turizmu i jedinog legitimnog i reprezentativnog socijalnog partnera Vlade RH i sindikata u sektoru turizma. Udruga ima ključnu ulogu u procesu donošenja svih relevantnih propisa te u fokusu svoga djelovanja ima poboljšanje ulagačke klime i uvjeta poslovanja s ciljem intenzivnijeg razvoja turizma u Hrvatskoj. Hrvatski turizam trenutno ostvaruje pozitivne trendove, ali uz primjereniju turističku politiku može dodatno valorizirati svoje potencijale i snažnije doprinijeti bržem i snažnijem rastu hrvatskog gospodarstva. No, na području poreznih i neporeznih davanja hrvatski turizam bilježi nisku konkurentnost u odnosu na Mediteran. Isto tako, stalne promjene poreznog i regulatornog okvira stvaraju nepovjerenje kod investitora. Povećanje stope PDV-a za ugostiteljstvo, manjak radne snage, moguće uvođenje poreza na nekretnine ili veće boravišne pristojbe mogu dodatno smanjiti konkurentnost te ograničiti potencijal turističkog sektora za daljnja ulaganja. Stoga ova područja i nadalje ostaju ključni izazovi kojima će Udruga posvetiti svoje djelovanje u 2018. godini s ciljem definiranja stabilnih uvjeta poslovanja i poboljšanja konkurentnosti hrvatskog turizma. 

Programski prioriteti

 

Ø  PDV na smještaj i ugostiteljske usluge

Prijedlog:  Izjednačiti stope PDV na smještaj i ugostiteljstvo na prosječnu razinu na Mediteranu: 10% na smještaj i ugostiteljske usluge. Pritom je porezno rasterećenje posebno važno kako bi se moglo dodatno ulagati u povećanje plaća turističkih radnika.

Ø  Komunalna naknada i cenzus

Izrazito važno: „Zadržati cenzus“ u iznosu od 1,5 % prihoda kako i godinama opravdano propisano za  turistički sektor, jer bi obračun temeljen na velikim površinama na kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost u kampovima i hotelima potencijalno bio izrazito „opasan“ bez definiranja gornjeg limita.

 

Ø  Zapošljavanje u turizmu i mjere za poboljšanje uvjeta rada u turizmu

Prijedlog: Intenzivirati mjere za povećanje dostupnosti radne snage u turizmu. Potrebne izmjene regulative i otklanjanje ograničenja u zapošljavanju:

-          rad umirovljenika: omogućiti i tzv. dugogodišnjim osiguranicima da rade u ½ radnog vremena bez gubitka prava na mirovinu;

-          rad učenika na praksi omogućiti i nakon 20 h (omogućiti rad maloljetnika do 22h),

-          razmotriti mogućnosti za definiranje poreznih poticaja investicija u objekte za smještaj radnika i općenito za veće investicije poslodavca u viši standard uvjeta rada;

-          pojednostavniti i izmijeniti model zapošljavanja stranaca (umjesto kvota urediti zapošljavanje stranaca na primjeru Slovenije) uz nužnu aktivniju ulogu i veći angažman HZZ-a,

-          sklapanje bilateralnih sporazuma o zapošljavanju stranih sezonskih radnika iz susjednih zemalja.

-          poticati i pojednostavniti provedbu instituta stalnog sezonca,

-          poticati programe stipendiranja obrazovanja za rad u turizmu

-          Poticati zapošljavanje mladih-oslobođenje plaćanja doprinosa na plaću u periodu od 5 godina – za zapošljavanje na neodređeno osoba do 40 g. starosti (sada do 30 g.)

-          unaprijediti sustav prekvalifikacija za rad u turizmu

-          razviti modele i promotivne kampanje s ciljem podizanja atraktivnosti sektora turizma za rad i školovanje.

 

Ø  Boravišna pristojba i sustav turističkih zajednica

Prijedlog: Fokus staviti na uređenje i reorganizaciju cjelokupnog sustava turističkih zajednica, a tek nakon toga ići na eventualna povećanja boravišne pristojbe. Predlaže se zadržavanje trenutne visine boravišne pristojbe i koncentracija aktivnosti u povećanje efikasnosti sustava turističkih zajednica u okviru postojećih prihoda.

 

Ø  Turističko zemljište

Prijedlog:  Učiniti Zakon provedivim u okviru zakonski definiranih uvjeta cijena i vremenskog perioda (mogućnost koncesije do 50 godina) te Zakon učiniti razvojnim na način da se zaobiđe spor vlasništva RH/JLS, a da se jasno definiraju dugoročni uvjeti korištenja i gradnje na turističkom zemljištu.

 

Ø  Pomorsko dobro

Prijedlog: donijeti gospodarstvu primjereno pravno uređenje ovog instituta kroz konačno donošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim će se redefinirati  sustav izdavanja „koncesije na zahtjev“; pojednostaviti i ubrzati određivanje granice pomorskog dobra i dr.

 

Ø  Smanjenje visine naknade za OIE za velike potrošače EE

 

Udruga će nastaviti aktivno sudjelovati u svim zakonodavnim procesima propisa relevantnih za turizam, kao i nastaviti sve aktivnosti s područja socijalnog dijaloga i suradnje sa sindikatima kroz cjelovito preuređenje granskog kolektivnog ugovora i dogovor daljnjih mjera za poboljšanje uvjeta rada i zapošljavanja u turizmu.

 

RENT-A-CAR KOORDINACIJA HUP-a

Rent-a-car Koordinacija Hrvatske udruge poslodavaca okuplja najveće poslodavce iz djelatnosti najma vozila u Republici Hrvatskoj. Koordinacija djeluje s ciljem zaštite prava i interesa tvrtki koje pružaju rent-a-car usluge te jače artikulacije interesa i problema ove djelatnosti pred relevantnim institucijama u Hrvatskoj i na razini EU. Primaran cilj i interes koordinacije je djelatnost najma vozila pravno regulirati u skladu s prirodom pružanja ove usluge i trendovima na tržištu, te postizanje boljih uvjeta poslovanja i viših profesionalnih standarda s ciljem smanjenja nelojalne konkurencije i povećanja kvalitete rent-a-car usluga.

Programski prioriteti

Ključna područja na koje će Rent-a-car Koordinacija usmjeriti svoje aktivnosti u 2018. godini:

·         zakonsko reguliranje djelatnosti najma vozila (sa i bez vozača) kroz Zakon o pružanju usluga u turizmu i Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, te definiranja pravila struke i uvjeta za obavljanje rent-a-car djelatnosti,

·         smanjenje neporeznih davanja (RTV pristojba prioritet),

·         izmjene porezne regulative u skladu sa specifičnim potrebama poslovanja u ovoj djelatnosti,

·         razvoj i promicanje profesionalnih odnosa u poslovanju i poticanje međusobne suradnje,

·         suradnja s partnerskim djelatnostima iz sektora prometa (zračne luke), turističkog i financijskog sektora, te s drugim djelatnostima od zajedničkog interesa.

 

Iz planiranih aktivnosti kao konkretnu inicijativu Rent-a-car Koordinacije izdvajamo prioritetan prijedlog za Izmjene Zakona o HRT-u i obveze plaćanja RTV pristojbe, kako bi se smanjila ova neopravdano visoka i neprimjereno uređena obveza za poslodavce. Naime, prema postojećim odredbama Zakona o HRT-u propisana je obveza plaćanja RTV pristojbe za svaki prijamnik u vlasništvu i/ili posjedu, što je izraziti trošak poglavito za one poduzetnike koji, zbog karaktera djelatnosti koju obavljaju, imaju veći broj službenih vozila dok je isto posebno izraženo u djelatnosti najma vozila. Stoga se traži da se Zakon o HRT-u izmjeni na način da pravne osobe imaju obvezu plaćanja RTV pristojbe u iznosu od maksimalno jedne mjesečne pristojbe za sve radio ili TV prijamnike u vlasništvu/posjedu odnosno jednu pristojbu po vozilu godišnje, dok se za rent-a-car zbog specifičnosti ove djelatnosti predlaže potpuno izuzeće iz ove obveze.

vrh stranice
vrh stranice